Vrijdag 11 maart is de afvalbarometer gelanceerd. De afvalbarometer is een samenwerking tussen Reinis en de gemeente Nissewaard, om het afvalgebruik in Nissewaard inzichtelijker te maken. Dit, naar aanleiding van een motie, die ingediend werd door ChristenUnie-SGP. Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft deze motie ondersteund.

Wat is de afvalbarometer?
De afvalbarometer is een middel om het afvalgebruik in Nissewaard inzichtelijker te maken. Vanaf 15 maart zal dit instrument maandelijks via verschillende online platformen, zoals de website en social media van Reinis, worden gepubliceerd. De afvalbarometer geeft de scheidingscijfers in kilogrammen van de huishoudelijke afvalstromen per inwoner per maand weer. Hieronder vallen Glas, Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), Oud Papier en Karton (OPK), Plastic, Metaal en Drankverpakkingen (PMD) en restafval. Verder wordt het huidige scheidingspercentage gecommuniceerd.

Aanleiding en doel
Reinis heeft samen met de gemeente Nissewaard een ambitie. Het aantal kilo’s restafval per inwoner moet verder worden teruggedrongen. Voor 2026 is 100 kg restafval per persoon per jaar het streven. Om dit te kunnen realiseren, is informatie delen over het afvalgebruik van belang. Niet alle inwoners hebben voldoende inzicht in de effecten van de afvalverwerking op de afvalstoffenheffing. Op restafval zit verbrandingsbelasting. Afval beter en meer scheiden, vermindert dus niet alleen het restafval, maar brengt ook meteen het kostenniveau omlaag. Dit leidt uiteindelijk tot een lagere of minder sterk stijgende afvalstoffenheffing.

Lancering afvalbarometer
De afvalbarometer is kleinschalig gelanceerd op het kantoor van Reinis. Jan Willem Mijnans, wethouder beheer openbare ruimte en Bernard Tebrugge, lijsttrekker ChristenUnie-SGP én initiatiefnemer van de afvalbarometer, waren ook aanwezig. De afvalbarometer is gelanceerd door een knop in te drukken, waarna de meter in de vorm van een animatie afgespeeld werd. “Het is mooi om te zien dat inwoners nu meer inzicht krijgen in het afvalgebruik. We hopen hierdoor dat men beseft hoeveel invloed afval scheiden heeft op de circulaire economie.”, aldus Jan Willem Mijnans. Bernard Tebrugge had het volgende te zeggen: “Een groot deel van de kosten ontstaat door de hoeveelheid restafval. De afvalbarometer zal ons helpen om deze hoeveelheid terug te dringen. Dit is natuurlijk niet alleen goed voor het kostenniveau. Het milieu heeft hier ook veel baat bij.”

De afvalbarometer laat ook zien dat elke bijdrage telt. Hoe meer mensen beter en meer scheiden, hoe meer grondstoffen worden bespaard. Zo werken de inwoners samen aan een schoon en leefbaar Nissewaard.