“RDD”
“RDD”
“RDD”
“RDD”
“RDD”
“RDD”
“RDD”
“RDD”

Uw privacy en de onafhankelijkheid van Afvalgids

Om u bij het bezoek aan de website van Afvalgids te kunnen herkennen maken wij gebruik van Cookies.
Lees hier onze Cookieverklaring en/of wijzig uw Cookievoorkeur.

Pijlers van het zakendoen met Afvalgids
Het management van Afvalgids, vinden het belangrijk om naar u toe duidelijk te zijn over de manier waarop wij zaken doen, en met name over de wijze waarop wij omgaan met de privacy. Hieronder zetten wij de Pijlers van het zakendoen, die wij belangrijk vinden, voor u uiteen.
Wij doen zaken op basis van vier principiële pijlers:

  • Afvalgids is een betrouwbare en solide webportal voor de dienstverlening en producten uit de afvalbranche;
  • Afvalgids biedt gebruikers van haar website de mogelijkheid tot objectief zoeken van de dienstverlening en of producten van verschillende aanbieders;
  • Bij Afvalgids is het verzenden van bedrijfs/persoonlijke gegevens en het online aanvragen van offertes    betrouwbaar en veilig;
  • Afvalgids respecteert uw privacy en behandelt uw bedrijfs/persoonlijke gegevens met uiterste zorgvuldigheid en geeft u inzicht in hoe wij deze gebruiken, opslaan beveiligen.

Privacy statement
Doel, principes en werkwijze van de verwerking van uw bedrijfs/persoonsgegevens.
Afvalgids hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw bedrijfs/persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy.  Wij verwerken uw bedrijfs/persoonsgegevens bij het aanvragen van informatie en offertes, bij inschrijving op 1 van onze nieuwsbrieven en bij aanmelding op onze sociaal-mediakanalen. Deze gegevens slaan wij op in een CRM- en e-mailplatform. Daarnaast verrijken we ons CRM met de gegevens van een leverancier van bedrijfsadressen en gegevens verkregen door online tracking.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de NAW+ database binnen de Afvalgids Atlas applicatie, waardoor u gegevens te raadplegen zijn voor klanten van Afvalgids BV met toegang tot deze dienst. Daarnaast kunnen wij, en klanten van Afvalgids BV met toegang tot deze dienst, u informeren over producten en diensten van gerenommeerde dienstverleners in Nederland. De gegevens stellen ons in staat u te benaderen met, en te interesseren voor, dienstverlening en producten die op uw persoonlijke situatie zijn toegesneden.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken als basis voor onderzoek dat wij doen naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening en de dienstverlening van de met ons gelieerde bedrijven. De persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dan dus niet meer tot een individuele bedrijf/persoon herleidbaar.

Opslaglocaties en beveiliging van gegevens
Alle gegevens die via onze website worden verzonden zijn via een SSL (https) certificaat beveiligd waardoor deze versleuteld worden en privé blijven.

Wij maken gebruik van diverse clouddiensten voor de opslag en het verzamelen van data. Hieronder geven wij u per dienstverlener weer wat de verwerkingswijze is en hoe de beveiliging met/bij dit bedrijf is gewaarborgd.

PerfectView CRM Online
Alle voor Afvalgids en de afvalbranche relevante gegevens van bedrijven en contactpersonen slaan wij op in de CRM clouddienst van PerfectView. Gegevens als bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kamer van koophandel nummer, aantal werknemers, contactpersonen, sociaal-media adressen enz.

Deze applicatie is voor ons online toegankelijk en is beveiligd doormiddel van Two factor authentication. Dit houdt in dat het account op twee verschillende manieren wordt beveiligd. Er zijn drie manieren om een beveiligd online systeem te benaderen. Two factor authentication combineert twee van de drie manieren. De drie bestaande opties zijn:
1. Iets dat je kent (wachtwoord, PIN code)
2. Iets dat je hebt (device: telefoon, vpn-key)
3. Iets dat je bent (vingerafdruk, irisscan)
PerfectView CRM Online combineert de eerste twee beveiligingsopties.

MailCamp
Afvalgids gebruikt het e-mailplatform van MailCamp om nieuwsbrieven te versturen. De gegevens die wij hier opslaan zijn gerelateerd aan een contactpersoon. En bevatten het e-mail adres en contactgegevens.

Elke nieuwsbrief die wij versturen is voorzien van een inzage link waarmee u direct kunt zien welke gegevens er in ons mailsysteem worden opgeslagen. U kunt deze gegevens ook wijzigen en /of laten verwijderen.

Deze applicatie is voor ons online toegankelijk en is beveiligd doormiddel van Two factor authentication. Dit houdt in dat het account op twee verschillende manieren wordt beveiligd. Er zijn drie manieren om een beveiligd online systeem te benaderen. Two factor authentication combineert twee van de drie manieren. De drie bestaande opties zijn:
1. Iets dat je kent (wachtwoord, PIN code)
2. Iets dat je hebt (device: telefoon, vpn-key)
3. Iets dat je bent (vingerafdruk, irisscan)
MailCamp combineert de eerste twee beveiligingsopties.

NAW+ database
Om de voor de afvalbranche relevante gegevens (bedrijven, contactpersonen) weer te geven in de NAW+ database binnen de Afvalgids Atlas Online omgeving, maken wij gebruik van de Cloud database van Caspio Bridge.

Maandelijks maken wij een datadump vanuit het PerfectView CRM en importeren deze in de cloud database. Het betreft hier een csv bestand, dit bestand wordt na het importeren opgeslagen en beveiligd met een wachtwoord.

De gegevens kunnen alleen worden geraadpleegd en gebruikt door klanten van Afvalgids met toegang tot deze dienst. Toegang is alleen mogelijk via een gebruikersnaam en wachtwoord en de verzending van de gegevens verloopt via onze SSL verbinden, waardoor deze versleuteld worden en privé blijven.

Data-Collectief
Via het bedrijf Data-Collectief kopen wij adres en contactpersoon gegevens ter aanvulling van ons CRM systeem. Via een account hebben wij toegang tot de door ons aangeschafte gegevens. Regelmatig vinden mutaties plaats in dit bestand doordat er bedrijven of contactpersonen zijn gestart of gestopt in de afvalbranche. De gegevens worden opgeslagen en beheerd door Data-Collectief. U heeft het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens binnen dit systeem.
Neemt u hiervoor contact op met Data-Collectief

Office 365/Outlook
In geval van persoonlijk contact verwerken wij uw gegevens ook bij correspondentie via e-mail (MS Outlook) en of brief (MS Word) deze programma’s gebruiken wij via een Office 365 account.

Google Analytics
Afvalgids gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten.  Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is ingeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Inzage, correctie en/of verwijdering van gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Via dit formulier kunt u een verzoek tot inzage plaatsen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren).

Managementbeweringen Afvalgids
De pijlers van het zakendoen worden door ons ten dele geconcretiseerd in een serie beweringen die objectief gecontroleerd kunnen worden. De criteria voor deze objectieve controle zijn, voor zover nodig, specifiek bij de beweringen aangegeven.

Afvalgids.nl is een initiatief van Afvalgids B.V.. Wij doen zaken met gerenommeerde bedrijven uit de afvalbranche. Door deze bedrijven zijn wij contractueel gerechtigd om de dienstverlening en/of producten te publiceren. De overige bedrijven worden alleen met n.a.w. gegevens vermeld.

Het management van Afvalgids wordt gevoerd door Afvalgids B.V. Deze besloten vennootschap staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam sinds 18 september 2001 onder nummer 24324935.

Ons elektronisch zoekproces zoekt en vergelijkt de dienstverlening en producten van de inzamelaars/aanbieders. Het zoekresultaat komt tot stand door de gegevens die door u zijn ingevoerd te verwerken in de programmatuur zonder dat hierbij andere gegevens worden gebruikt dan door u zijn ingevoerd. Zaken als de hoogte van onze provisie spelen hierbij dus geen rol.

Om te zorgen dat u als klant een afgewogen keuze kunt maken voor de juiste dienst en/of het juiste product, vermelden wij bij het zoekresultaat van de verschillende dienstverleners een aantal onderscheidende elementen zoals certificering,kengetallen en product voorwaarden.

Afvalgids beïnvloedt deze zoekresultaten niet door bepaalde factoren zwaarder of minder zwaar te laten meewegen in het resultaat. Alleen u kunt het resultaat beïnvloeden door op bepaalde elementen te selecteren. De uitkomsten uit zoekresultaten worden aan u getoond zonder dat wij hierop wijzigingen aanbrengen. U ontvangt van de desbetreffende dienstverlener(s) de offertes en/of informatie die wij naar aanleiding van uw aanvraag ontvangen. Deze informatie ontvangt u van en onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende dienstverlener(s). Voor afwijkingen en of onjuistheden, ten opzichte van de gegeven informatie op de site, is Afvalgids nooit aansprakelijk.

Afvalgids behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.