Afval ’s Hertogenbosch en Oss geeft warmte aan regio Arnhem

Het verwerken van het huishoudelijke afval van de gemeenten rondom ’s Hertogenbosch en Oss is definitief gegund aan afval- en energiebedrijf AVR. De samenwerking tussen de gemeenten en het bedrijf is officieel bekrachtigd tijdens een bezoek aan de afval- en energiecentrale. Vanaf 2017 neemt AVR de zorg op zich om het afval van circa 245.000 huishoudens te verwerken en om te zetten in grondstoffen en energie. De gunning is het resultaat van een aanbesteding die al in eind 2013 op de markt is gebracht. In totaal betrof de aanbesteding zes regio’s, waarvan er twee zijn gegund aan AVR. De overige regio’s zijn met ingang van 2017 gegund aan Sita en Attero.

avi avr duivenAVR kwam voor de regio rondom ’s Hertogenbosch en Oss het beste uit de bus mede doordat haar verwerkingslocatie dichtbij staat, in Duiven. De nabijheid scheelt transportkosten én spaart het milieu. Daarnaast levert de verwerking bij AVR nóg een milieuwinst op. AVR levert de warmte die bij het verbrandingsproces vrij komt immers aan het nabij gelegen stadsverwarmingsnet. Dankzij deze levering maken de inwoners van Arnhem, Duiven en Westervoort gebruik van duurzame stadsverwarming. Zo bespaart de verwerking van het huishoudelijke afval uit de regio ’s Hertogenbosch en Oss, de regio Arnhem een fikse hoeveelheid CO2.

Gemeenten dienen in 2015 aan de landelijke doelen voor materiaalhergebruik te voldoen. Dat betekent dat afval steeds meer als grondstof wordt gezien. Huishoudelijk afval wordt aan de bron of bij de verwerking gescheiden in deelstromen die zo voor hergebruik in aanmerking komen. Maar ook verbranden biedt een duurzame oplossing. De hoeveelheid restafval die uiteindelijk wordt verbrand, wordt immers zo efficiënt mogelijk omgezet in grondstoffen – voor bijvoorbeeld de wegenbouw – en in energie.

Voor de aanbesteding bundelden de Brabantse gemeenten de krachten in Midwaste verband. De gunning aan AVR draagt voor de gemeenten rondom Den Bosch en Oss bij aan het behalen van de landelijke, duurzame doelstellingen. Om ruimte te houden voor de ontwikkelingen in het afvalbeleid zijn in de aanbesteding geen vaste aan te leveren hoeveelheden afval afgesproken.