Boek uw stand
Boek uw stand
Boek uw stand
Boek uw stand
Boek uw stand
Boek uw stand
Boek uw stand
Boek uw stand

Over Afvalgids

Wat is Afvalgids?

Afvalgids.nl is de portalsite voor ruim 7.500 afvalprofessionals in Nederland. Met nieuws, een branche agenda, een leveranciers overzicht, Wie is Wie in de branche en de Atlas databank bedient Afvalgids.nl middels de website en een dagelijkse nieuwsbrief de gehele doelgroep. Via de leadgenerator op de website vinden jaarlijkse duizenden bedrijven de juiste afval- inzamelaar / verwerker.

Wat biedt afvalgids u?

Afvalgids geeft een overzicht van diensten en producten van verschillende aanbieders. U kunt on line offertes aanvragen van de producten van uw keuze. Daarnaast biedt onze site een scala aan informatie.

Mochten er naar uw mening bepaalde diensten en/of producten ontbreken, neemt u dan contact met ons op via e-mail: redactie@afvalgids.nl

De missie en waarden van afvalgids

De missie van afvalgids kan in één zin worden samengevat:
‘Wij willen bedrijven in staat stellen zelfstandig keuzes te maken op het gebied van afvaldienstverlening.’
Onze waarden:

  • Voortdurend verkennend: Wij zijn altijd op zoek naar het beste voor bezoekers, partners en personeel.
  • Solide en betrouwbaar: De informatie die Afvalgids biedt is juist. Onze kennis, ons netwerk en onze toewijding vormen het fundament voor de laagdrempelige en doeltreffende dienstverlening.
  • Persoonlijk en eigenzinnig: Afvalgids kiest altijd voor de persoonlijke benadering: bij algemene   oplossingen is niemand gebaat.
  • Samen zelfstandig: Door kennis te delen wil Afvalgids zelfstandigheid creëren.
  • Empathisch: Afvalgids verplaatst zich in verschillende situaties en streeft ernaar gehoor   te geven aan de wensen van de ander.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, rekenmodules, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij afvalgids of worden door afvalgids met toestemming van de rechthebbende op deze site getoond en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Afvalgids.

Wie staan er achter Afvalgids?

Het aandeelhouderschap is in handen van ILZ Support B.V., de directeur van de besloten vennootschap Afvalgids is de heer R. Verwaal. Hij is reeds 25 jaar commercieel actief binnen de afvalbranche en heeft zich tot doel gesteld van afvalgids.nl een onafhankelijke en objectieve marktplaats voor de afvalbranche te maken. Ons elektronisch zoekproces zoekt de producten, diensten en bedrijven enkel op hun eigen kenmerken.

Welke maatschappijen zijn aangesloten?

Verschillende dienstverleners uit de afvalbranche worden op de site met n.a.w. gegevens vermeld, deze bedrijven bieden hun producten aan via Afvalgids. Met meerdere andere gerenommeerde aanbieders van inzameldienst en/of producten zijn gesprekken over deelname gaande.

“Boek
“Boek
“Boek
“Boek