Dikker BV kiest OMS4Business

Dikker BV uit Veldhoven en Beringe heeft gekozen! Het is een lang traject geweest voor Dikker BV. Tot dat OMS4Business voorbij kwam.

Dikker BV werkt al heel vele jaren met veel plezier en tevredenheid gewerkt met Combitour als order en planningspakket. Echter de leverancier heeft al enige tijd geleden aangegeven geen verdere ontwikkelingen meer te doen aan dit product. “Dus moesten we wat”, zegt Geert Verhoeven (directeur Dikker BV)

Koppeling Mobicoach
Voorwaarde was dat er een koppeling moest zijn met Mobicoach (fleetmanagement systeem). De koppen werden bij elkaar gestoken en al snel was er witte rook! De techniek was het eens en nu gaan we starten met de ontwikkeling. De orders worden vanuit OMS4Business naar de omgeving van Mobicoach gestuurd en de chauffeur kan in de app van Mobicoach de orders verder verwerken. Als de chauffeur de order heeft uitgevoerd komt de informatie terug naar OMS4Business voor verdere verwerking.

OMS4Business
De 100% cloud applicatie voor ordermanagement is compleet in functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en snel in gebruik te nemen. Van order aanname naar planning en uitvoering tot factuur! Zo doorloopt de order de verschillende fasen in het primaire proces. Tijdens deze verschillende fasen kan de order van aanvullende digitale data worden voorzien zoals weegbonnen, foto’s, begeleidingsbrieven en handtekeningen.

Digitaal werken
Met de komst van snel Internet en mobiele communicatie zijn de mogelijkheden voor vergaande digitalisering binnen handbereik gekomen. Deze ontwikkelingen zijn in OMS4Business vooral terug te vinden bij de apps en tablets voor chauffeurs en digitale facturering. Digitaal werkt kostenbesparend. De voordelen worden behaald uit minder handmatige administratieve handelingen, beperking van de foutmarges en besparingen op porti en drukwerk.