Ortessa Groep maakt bekend dat het gaat participeren in plastic recycler Blue Plastics. Daarmee pakt Ortessa door in het op innovatieve wijze herwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalplastics. Deze duurzame ontwikkeling is een resultaat uit het
bundelen van krachten in de keten; Waar Ortessa de toevoer van afvalplastics naar de Blue Plastics recyclingplant voor haar rekening neemt zal het reeds eerder gecommitteerde
TCR Plastics de vermarkting van de nieuwe grondstoffen voor haar rekening nemen.

De CleanBlueTech (CBT) technologie van Blue Plastics is een innovatieve, op oplosmiddelen gebaseerde en gesloten wastechnologie die geur, lijm, drukinkt en organische resten verwijdert van elk plastic folieafval. De bestaande wastechnieken op de markt wassen onder hoge temperaturen en gebruiken veel water. Deze nieuwe technologie is hiermee een gamechanger, want ze verbruikt 70% minder energie dan de primaire productie en geen water. Het eindproduct van Blue Plastics is dan ook een transparant en geurvrij granulaat, dat kwalitatief dicht bij nieuw materiaal ligt. Voor de eerste fabriek gebruikt Blue Plastics transportfolie, ook wel verpakkingsfolie genoemd. Deze afvalstroom heeft binnen de
plasticsoorten de hoogste CO2 milieubelasting omdat deze na een kort functioneel gebruik al snel afval wordt.

Eric Segers, algemeen directeur Ortessa Groep, geeft aan bijzonder trots op deze participatie te zijn. “Vanuit de visie dat technologie én samenwerking hand in hand bijdragen aan een stap naar een schonere wereld, is dit een schoolvoorbeeld van een krachtige ketensamenwerking. Ortessa kijkt voortdurend met een open vizier naar kansrijke innovaties voor het wereldwijde afvalprobleem. In deze baanbrekende technologie voor plastic folies zagen we al snel de potentie om daadwerkelijk hét
verschil te maken.”

TCR Plastics eigenaren, Gert en Robert Struijk, zijn zeer enthousiast over de toetreding van Ortessa in Blue Plastics. Robert Struijk vertelt: “Sinds de investering van TCR Plastics in Blue Plastics heeft deze techniek zich verder bewezen en is het proces doorontwikkeld. In de zoektocht naar de juiste strategische partner vonden we al snel de match met Ortessa. Een prachtig Nederlands bedrijf met grote naam op het gebied van afval en recycling in de breedste zin van het woord”. Gert Struijk licht toe: “De toetreding van Ortessa zal leiden tot een unieke samenwerking waarmee we inhoud geven aan circulariteit in de meest pure vorm. Mooi om te zien dat op deze manier drie Nederlandse bedrijven de krachten bundelen om met deze unieke Nederlandse technologie een substantiële bijdrage te leveren aan zowel de oplossing van het Plastic probleem alsmede de realisatie van de Europese Milieu doelstellingen”

Blue Plastics directeur Stephan Damer vult aan dat Blue Plastics op zoek was naar continuïteit in de aanvoer van afvalplastics voor de installatie die op de Brightlands Campus wordt gerealiseerd. “De eerste installaties starten met zogeheten transportfolies, maar ook andere plasticsoorten zoals HDPE, PP en PET kunnen in de toekomst gewassen worden. Wij zijn erbij gebaat wanneer we de markt voor de lange termijn kunnen bedienen. Continuïteit in de inputstroom is daarbij van essentieel belang. De specifieke expertise van Ortessa Groep op inzamelgebied past bij die strategie en we zijn dan ook blij dat de prettige en constructieve gesprekken hebben geleid tot dit duurzame partnerschap. Net als Ortessa en TCR Plastics zoekt Blue Plastics naar mogelijkheden om de aarde beter achter te laten voor de volgende generaties. Deze samenwerking zet iedereen in haar kracht en tegelijkertijd bouwen we samen aan een innovatieve oplossing.”

Het ambitieniveau van Blue Plastics is er eentje met lef en sluit naadloos aan bij de EU-focus om zuiniger om te gaan met water en bewuster met afval en verpakkingsmateriaal. Blue Plastics gaat voor de realisatie van 5 fabrieken in 10 jaar.