Omrin informeert Tweede Kamer over rol in circulaire economie

John Vernooij, uiterst rechts, houdt namens Omrin zijn pleidooi (foto: Wiebe Kiestra)

“Zonder markt werkt geen enkele economie!”

Op uitnodiging van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu gaf algemeen directeur van Omrin John Vernooij vanochtend tijdens een rondetafelgesprek toelichting op het ‘Omrin concept’. En pleitte hij met een Position Paper voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven, onderzoek en de samenleving om de droom van een circulaire economie ook echt waar te kunnen maken. Daarbij ook de oproep om van Friesland aan circulaire proeftuin te maken.

Omrin heeft passie voor kringloop en we dromen van een circulaire economie. Sterker nog, wij maken de droom waar. In onze nascheidingsinstallatie worden met moderne technieken grondstoffen uit het afval gehaald zoals: metalen, organisch materiaal, drankenkartons en kunststof verpakkingsmateriaal. Zo rijden onze voertuigen op zelf geproduceerd biogas,  ons groengas. We produceren daarnaast voor 50.000 huishoudens groene stroom en zorgen met CO2 rechten voor de verduurzaming van de totale Friese straatverlichting.

Omrin – het Friese woord voor Kringloop – heeft passie voor kringloop en we maken samen de droom van de circulaire economie waar. Wij zijn koploper, spelen Champions League en willen dat blijven doen. Door innovatie, samenwerking en verbinding te leggen tussen overheid, bedrijfsleven, onderzoek en samenleving. Samen halen we alles eruit.

Echter, door onze passie voor kringloop dreigt thans geen boter-, maar een kunststofberg te ontstaan. De nascheidingsvergoeding uit het Afvalfonds Verpakkingen stimuleert inbreng aan de voorkant. De nieuwe circulaire economie vraagt een andere transitie aanpak, die afzet aan de achterkant borgt. Zonder markt werkt geen enkele economie. De overheid kan en moet daarin het verschil maken en het vliegwiel zijn om de circulaire economie te versnellen door:

  • overheden te verplichten minimaal 10% circulair in te laten kopen;
  • producenten fiscaal te stimuleren nagescheiden grondstoffen te gebruiken of dat op te leggen;
  • kennisopbouw stimuleren met een kenniscentrum dat de uitvoering van het grondstoffenakkoord ondersteunt;
  • experimenteerruimte kan worden gevonden in het programma Ruimte voor Regels of structureler in een te ontwerpen Wet Circulaire Economie.

Alleen zo kan ieder zijn rol in de circulaire economie spelen, en maken we onze gezamenlijke droom waar.

Lees hier de Position Paper welke Omrin naar de Tweede kamer heeft gezonden.