Omrin gaat biogas maken van luiers uit huishoudelijk afval

Omrin zet een nieuwe stap in afvalscheiding. Momenteel wordt de afvalscheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval in Heerenveen uitgebreid met de bouw van een nieuw type scheidingsinstallatie: de Dano-trommel. Luiers en ander organisch restmateriaal worden door deze Dano-trommel uit het restafval gewonnen en geschikt gemaakt om te worden omgezet in biogas. Het totale scheidingspercentage (van afvalscheiding thuis en via de nascheiding) loopt zo op tot meer dan 80%, uniek in Nederland.

Biogas
Kern van de nieuwe installatie, de ‘Dano-trommel’, is een grote trommel van 4 meter in diameter en 32 meter lang. Door deze langzaam rond te draaien, wordt het afval in de trommel selectief verkleind. Vooral organisch materiaal – waaronder luiers – wordt na behandeling in de trommel verder fijngemaakt, afgezeefd en geschikt gemaakt voor vergisting. Omrin verwacht met deze biomassa ruim 6 miljoen m3 extra biogas per jaar te kunnen produceren. Het opgewekte biogas uit afval dient deels als brandstof voor de inzamel- en transportvoertuigen, en deels wordt het ingevoed op het aardgasnetwerk.

Vooral de winning van biogas uit de pulp van wegwerpluiers is een belangrijke en unieke verbetering in de verwerking van huishoudelijk restafval. Tot op heden is op deze schaal nog geen verwerking voor luiers operationeel, anders dan verbranding.

Uniek en vernieuwend concept
Voor de bouw werkt Omrin samen met Machinefabriek Emmen, onderdeel van GB Steel Group. De Dano-trommel is een bestaande techniek, maar is in dit geval speciaal aangepast voor de winning van zoveel mogelijk biomassa uit het huishoudelijk restafval. In deze toepassing is sprake van een uniek en vernieuwend concept. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft voor deze innovatie in het kader van de Topsector Energie een subsidie verleend van maximaal 4,8 miljoen euro. De hele investering bedraagt circa 11 miljoen euro.

Vervolgonderzoek
Vanaf december verwacht Omrin de installatie in gebruik te nemen. Begin 2021 zal de trommel worden getest en geoptimaliseerd. Ook zal dan vervolgonderzoek worden gedaan naar alternatieve toepassingen van de gewonnen biomassa, die voor een groot deel uit cellulose bestaat. Ook zal worden onderzocht of uit het residu uit de trommel nog meer grondstoffen machinaal gesorteerd kunnen worden voor recycling.