Nieuw van BWaste: De Subway Risemo Quatre

Drie ondergrondse containers voor drie verschillende afvalfracties in één (!) betonput. We maken hier optimaal gebruik van de ruimte en met de nieuwe Subway Risemo Quatre kunnen we nóg beter en flexibeler inspelen op de veranderende samenstelling van huishoudens én de veranderende omgang met afval binnen veel gemeenten. De Quatre is flexibel te produceren: er is in principe ruimte voor vier fracties.

De Subway Risemo Quatre is een gezamenlijke ontwikkeling van Berkel Milieu en BWaste.

Meer info: http://www.bwaste.nl

 

[vc_button title=”Meer over BWaste” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/bwaste-international/”]