Midwaste-bedrijven verder als coöperatieve vereniging

De in Midwaste samenwerkende regionale afvalbedrijven hebben besloten om de samenwerking per 1 januari 2011 te verstevigen door verder te gaan als ‘Coöperatieve vereniging Midwaste Milieu’. De werknaam blijft Midwaste. Deelnemers in de nieuwe coöperatie blijven ook in deze structuur 100% zelfstandig, maar profiteren nog meer van de in Midwaste gebundelde kracht, kennis en schaalgrootte op tal van terreinen. In de nieuwe structuur bestaat de organisatie uit twee business-units: de unit Grondstoffen en Inkoop en de unit Advies en Projectmanagement. Zij worden ondersteund door een bedrijfsbureau.

Strategische alliantie
Midwaste is in 2001 opgericht als strategische alliantie van regionale publieke afvalinzamelbedrijven. In de afgelopen jaren heeft Midwaste een voorspoedige groei beleefd. De in Midwaste samenwerkende bedrijven verzorgen de afvalinzameling bij ruim 10 procent van de Nederlandse huishoudens (ofwel circa 3,4 miljoen inwoners) en bij ruim 30.000 bedrijven. Daarmee staat Midwaste wat betreft volume in de top vijf van inzamelbedrijven. Om kosten te besparen en effectiever te kunnen functioneren, werken de deelnemers samen op terreinen als inkoop, afzet van reststoffen zoals papier, hout, glas en metaal, inzet van personeel, bundeling van kennis en bij bovenregionale commerciële projecten als inzameling van elektrische apparaten en kunststof verpakkingsmateriaal. De samenwerking strekt zich ook uit tot zaken als veiligheid, duurzaamheid, innovatie en belangenbehartiging. Met niet meer dan zes personeelsleden is Midwaste een kleine, maar zeer daadkrachtige organisatie.

Deelnemers
In Midwaste wordt samengewerkt door de Afvalstoffendienst Den Bosch; Irado in Schiedam, het Brabants Afval Team in Tilburg; Saver in Roosendaal, DAR in Nijmegen, Afvalservice gemeente Breda en het Friese afvalverwerkings- en inzamelbedrijf Omrin. Op 1 januari 2011 is De Meerlanden N.V. toegetreden tot Midwaste.

Versterking slagkracht
Midwaste-directeur Machiel van Haaften verwacht dat de coöperatie de komende jaren geleidelijk aan zal groeien en in 2011 zeker twee tot drie nieuwe deelnemers zal kunnen verwelkomen. Het besluit om de organisatie om te bouwen tot een coöperatie noemt hij een belangrijke versterking van de slagkracht, waardoor het nog makkelijker wordt om gezamenlijk nieuwe diensten te ontwikkelen. Door de nieuwe structuur kunnen de deelnemers zich volgens hem nog beter profileren en toch gezamenlijk nieuwe doelen bereiken die op eigen houtje niet mogelijk zijn. “Ik verwacht dat de coöperatievorm drempelverlagend werkt richting publieke bedrijven, die al langer overwegen om tot deze ‘regie-organisatie’ toe te treden, maar huiverig staan tegenover deelname in een vennootschap. De nieuwe structuur past uitstekend bij publieke bedrijven waar maatschappelijke doelstellingen en duurzaamheid tot de core business behoren. De afgelopen jaren hebben bewezen dat het voor regionale publieke inzamelbedrijven loont om op nationaal niveau de krachten te bundelen.” Als voorbeeld noemt Van Haaften de belangrijke tender die eerder in de wacht werd gesleept voor het inzamelen van elektrische apparaten. Op dat terrein hebben de leden nu een marktaandeel van meer dan 65% procent. Als Midwaste die tender niet had gewonnen, had dat grote gevolgen gehad voor het takenpakket van de individuele bedrijven.