Meer ruimte voor een levendige omgeving, veel minder ritten én lagere kosten. Afvalinzamelaar Meerlanden werkt samen met Sidcon om de afvalinzameling te optimaliseren.

“Voor de gemeenten wordt de kwaliteit van de openbare ruimte steeds belangrijker”, vult Stephan Dreijer aan, projectcoördinator bij Meerlanden. “meer groen, minder afvalbakken en een nettere uitstraling. Om dit te bereiken zoeken wij alternatieven voor ‘de zak op straat’, cocons en rolcontainers, het liefst met een hoge capaciteit en een nette uitstraling. Met name voor papier en karton is dat nog niet zo eenvoudig. Het aanbod is, mede door de coronaperiode, nogal veranderd: meer volume en minder kilo’s. Door alle pakketjes die mensen bestellen, wordt er meer karton ingeleverd. Dit creëert enorme volumes. Vaker rijden of meer bakken neerzetten wil je natuurlijk liever voorkomen.”

Stephan Dreijer vertelt verder: “Deze toename aan papier en karton was voor ons de reden om op zoek te gaan naar een ondergrondse perscontainer. Wat goed uitkwam, was dat Sidcon in 2021 een perscontainer geïntroduceerd had voor oud papier en karton. Hiermee wordt karton ondergronds in elkaar gedrukt, waardoor je geen lucht meer inzamelt.

In Heemstede hebben we onze eerste perscontainer voor papier in gebruik genomen, op een echte ‘probleemlocatie’. In de oude situatie leegden we daar elke dag. En op zaterdag zelfs twee keer. Daardoor liepen we continue achter de feiten aan. Het resultaat was dat mensen veel karton naast de container plaatsten, wat voor overlast zorgde en tot veel klachten leidde. Met name in het weekend, wanneer de bezetting laag is, was het een hele uitdaging om containers op tijd te legen. Na het plaatsen van de ondergrondse perscontainer hoefden we slechts 2 tot 3 keer per week te legen. En door de verhoogde capaciteit was legen in het weekend niet meer nodig”.

Inmiddels heeft Meerlanden 75 ondergrondse perscontainers waarvan 19 voor oud papier en karton. “De chauffeurs zijn tevreden, de containers zijn makkelijk te legen en de legingsfrequentie neemt met een factor vier af”, vertelt Stephan Dreijer. “De ondergrondse perscontainer maakt dat we ons werk makkelijker en efficiënter kunnen doen. Met name in het buitengebied maken we veel minder manuren en leggen we veel minder kilometers af”, aldus Paul Hulsbosch. “Daarnaast zie je bijna geen verklemmingen meer en wordt minder afval bijgeplaatst. Die twee hebben vast iets met elkaar te maken. Maar we denken ook dat het persmechanisme hier een aandeel in heeft. Het karton wordt als het ware door de pers naar beneden getrokken. De mensen kunnen dit horen en soms zelfs ook zien. Dit maakt het aanbieden van het karton makkelijker en wellicht leuker om te doen.”

“Bij Meerlanden zijn we overtuigd van de toegevoegde waarde van ondergrondse perscontainers. Ze passen bij een afvalinzamelaar die oog heeft voor de toekomst. We gaan efficiënter om met rijdend materieel en met de openbare ruimte. Er wordt slimmer ingezameld en de kosten zijn lager. Het is een duidelijk win-win.”

Meerlanden is eind vorige eeuw ontstaan uit het samenvoegen van een aantal gemeentelijke diensten op de grens van Noord- en Zuid-Holland en verantwoordelijk voor de afvalinzameling in acht gemeenten. Het werkgebied is groot en strekt zich uit tussen Diemen, Noordwijk en Bloemendaal. Afval inzamelen in zo veel gemeenten en over zulke lange afstanden vraagt om een flexibele aanpak. En dat is precies waar Meerlanden in uitblinkt. “Wij zijn een servicegerichte inzamelaar”, vertelt Paul Hulsbosch, contractmanager bij Meerlanden. “Samen met de gemeenten kijken we wat voor hun situatie het beste is en daar passen we onze organisatie op aan.”