Van Gansewinkel start afvalbeheer gemeente Lansingerland

Simon Fortuyn - wethouder Lansingerland (links) met Hubert Baardemans - directeur van Van Gansewinkel Overheidsdiensten (rechts)

Binnen vijf jaar van 48 naar +55% afvalscheiding:
Van Gansewinkel heeft in de gemeente Lansingerland de aanbesteding gewonnen waarmee de afvalinzamelaar en recycler per 1 juli verantwoordelijk is voor de inzameling van alle gft- en restafval, kunststoffen en grofvuil inclusief de exploitatie van de milieustraat. Met de aanbesteding werken beide partijen de komende 10 jaar samen aan het verhogen van het afvalscheidingspercentage van 48% naar minimaal 55%. Het streven daarbij is het zoveel mogelijk scheiden van afval aan de bron om vervolgens de ingezamelde afvalstromen een tweede leven te geven.

De gemeente Lansingerland in Zuid-Holland telt ruim 22.000 huishoudens en heeft zich tot doel gesteld het afvalbeleid verder te verduurzamen en de afvalscheiding te verhogen van het huidige niveau van 48% naar meer dan 55%. “In deze aanbesteding hebben we gezocht naar een partner die ons het beste kan ondersteunen in het realiseren van onder andere onze duurzaamheidsdoelstellingen”, aldus dhr. Simon Fortuyn, wethouder Lansingerland, “Op het gebied van gemeentelijk afvalbeheer is Van Gansewinkel als beste uit onze aanbesteding gekomen en wij kijken dan ook uit naar de samenwerking met deze partner”.

Duurzaamheidsdoelstellingen
Voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen heeft Van Gansewinkel gekozen de huidige, verouderde, containers in de gemeente te vervangen; een totaal van ruim 60.000 stuks. Daarnaast zet de afvalrecycler vanaf juli ook een vijftal nieuwe vrachtwagens in die zijn uitgerust met schone Euro 6 motoren wat ook de uitstoot van C02 ten goede komt. Daarbij gaat het om vier kraakpersauto’s en een kraanwagen. ”Ook neemt Van Gansewinkel straks het beheer en exploitatie van de milieustraat voor haar rekening waarvoor we eigen afzetcontainers inzetten om een duurzame afvalscheiding te garanderen. Daarbij gaan we werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus Hubert Baardemans, directeur van Van Gansewinkel Overheidsdiensten. “De wijze waarop de gemeente Lansingerland ons de ruimte biedt om mee te denken in het opzetten van haar afvalbeleid zien we nog te weinig in Nederland. Dat stimuleert innovatie en draagt aantoonbaar bij aan het behalen van de afvalscheidingsdoelstellingen. De gemeente kan eenvoudig gebruik maken van alle kennis en ervaringen die we als afvalinzamelaar en -recycler hebben opgebouwd door de dagelijkse uitvoering in de 69 Nederlandse gemeenten waar we voor ruim 1,2 miljoen huishoudens het huishoudelijk afval inzamelen.” Om de burgers uit de gemeente extra te motiveren en helpen in het scheiden van afval zet Van Gansewinkel ook een uitgebreide communicatiecampagne in. Tevens implementeert Van Gansewinkel een minicontainer voor papier en verzorgt het ook de gescheiden inzameling van kunststof.

Afval loont
Van Gansewinkel doet samen met de gemeente ook een quickscan om de mogelijkheden van grondstoffenlinzamelconcept ‘Afval loont’ in kaart te brengen voor Lansingerland. Afval loont is een inzamelingsconcept dat mensen stimuleert en beloont gescheiden het afval in te zamelen met als doel de natuur te besparen. Van Gansewinkel – partner in het concept – bekijkt hoe dit innovatieve concept een bijdrage kan leveren aan de verhoging van de afvalscheidingspercentage van de gemeente Lansingerland.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]