Service Digitaal

service-digitaal-afvalgidsServiceDigitaal ontwikkelt en levert softwaretoepassingen onder andere op het gebied van registratie van afval- en reststoffen. Deze software kan worden toegepast bij productiebedrijven, ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen, facilitaire diensten, transporteurs, inzamelaars en verwerkers van metalen, grond, mest-, afval- en reststoffen, inclusief scheepsafval.

Ontdoeners, inzamelaars, verwerkers van afval- en reststoffen kunnen o.a. kiezen uit :

 • relatiebeheer inclusief automatisch opvragen bedrijfsnummers vanuit Amice
 • beheer interne- en externe stromen plus afvalwater en scheepsafvalstromen
 • voertuigenbeheer
 • beheer scheepsgegevens
 • voorraadbeheer en massabalans
 • planning afzet- en rolcontainers
 • offertes en prijsafspraken
 • (proef)facturering
 • interfacing met financiële administratie
 • prijswijzingen
 • mailings
 • materiaalleveringen
 • leveringen en registratie verpakkingen en emballage
 • registratie analyseparameters interne en externe laboratoria
 • interfacing met projectenadministratie en andere (ERP)toepassingen
 • geleidedocumenten zoals PMV, CMR
 • EVOA
 • Rapporteringen Recovinyl
 • periodieke meldingen LMA
 • wegen
 • herkenningssystemen zoals barcodes en RFID
 • controlefunctie factuurgegevens inzamelaars en verwerkers
 • management informatie
 • Excel rapportages

De software voldoet aan de Europese wetgeving; functioneert platformonafhankelijk en kan worden toegepast in een netwerkomgeving en via internet.

Diensten / producten

 • Automatisering
 • Software

Contact

ServiceDigitaal
Adres : Landgoed Hydepark,
Hydeparklaan 10, 3941 ZJ DOORN
Tel : 087 0014677
Fax : 084 7581465
E-mail : info@servicedigitaal.nl
URL: www.servicedigitaal.nl