ASOF B.V.

ASOF B.V. ontwikkelt en levert softwaretoepassingen onder andere op het gebied van registratie van afval- en reststoffen. Deze software kan worden toegepast bij productiebedrijven, ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen, facilitaire diensten, transporteurs, inzamelaars en verwerkers van metalen, grond, mest-, afval- en reststoffen, inclusief scheepsafval.

Ontdoeners, inzamelaars, verwerkers van afval- en reststoffen kunnen o.a. kiezen uit :

 • relatiebeheer inclusief automatisch opvragen bedrijfsnummers vanuit Amice
 • beheer interne- en externe stromen plus afvalwater en scheepsafvalstromen
 • voertuigenbeheer
 • beheer scheepsgegevens
 • voorraadbeheer en massabalans
 • planning afzet- en rolcontainers
 • offertes en prijsafspraken
 • digitaal factureren
 • interfacing met financiële administratie
 • prijswijzingen
 • mailings
 • materiaalleveringen
 • leveringen en registratie verpakkingen en emballage
 • registratie analyseparameters interne en externe laboratoria
 • interfacing met projectenadministratie en andere (ERP)toepassingen
 • geleidedocumenten zoals PMV, CMR
 • EVOA
 • Depot beheer grondbanken (100 en 2000 tons partijen)
 • Volledige projectadministratie BRL 9335 (protocol 1+4)
 • periodieke meldingen LMA
 • wegen
 • herkenningssystemen zoals barcodes en RFID
 • controlefunctie factuurgegevens inzamelaars en verwerkers
 • management informatie
 • Excel rapportages

De software voldoet aan de Europese wetgeving; functioneert platformonafhankelijk en kan worden toegepast in een netwerkomgeving en via internet.

Diensten / producten

 • Automatisering
 • Software

Contact

ASOF B.V. (voorheen ServiceDigitaal)
Adres : Tweede Bloksweg 56
2742 KK  Waddinxveen
Contactpersoon: Paul van Velsen
Telefoonnummer: 06-43940196
Mail: info@asof.nl
URL: www.asof.nl