Verandering rondom afvalinzameling in Leerdam

VANG-projectcoördinatie Sharon van der Spek en Kees van Baalen

De afgelopen maanden is er het een en ander veranderd rondom het inzamelen van ons huisafval. Zo hebben de bewoners in het buitengebied er een oranje container bij gekregen. Ook mogen tegenwoordig plastic, drankenkartons en blik met elkaar in een zak of container worden weggegooid. Waarom verandert de inzamelmethode?
In Leerdam en omgeving wordt het huisvuil ingezameld door reinigingsdienst Waardlanden. De recente veranderingen rondom het inzamelen van huisafval zijn ingegeven door nieuwe regelgeving vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het landelijk programma dat daarvoor is opgezet heet Van Afval Naar Grondstof (VANG). Om de ambities van het landelijk beleid mogelijk te maken, is de manier van afvalinzameling door Waardlanden aan het veranderen.
Sharon van der Spek, projectleider VANG bij Waardlanden, legt uit waarom. ‘Het is belangrijk dat we ons afval nog beter gaan scheiden. Het doel is dat er minder afval in de verbrandingsoven terecht komt. Grondstoffen die voorheen nieuw gewonnen moesten worden, komen nu steeds meer uit afval. Dit, gecombineerd met een verantwoorde productie, en gebruik en een betere scheiding van de afvalstromen in ieder huishouden, leidt tot een kringloop. Deze cirkelbeweging leidt ons naar een duurzame en circulaire economie. Want zonder onze inspanning heeft de industrie dus niets terug te winnen.’

‘Op dit moment scheiden we in onze regio 58% van ons huisafval. De ambitie is om dit te laten stijgen naar 75%. Nieuwe sorteertechnieken helpen ons daarbij. Zo kan onze afvalverwerker sinds kort bepaalde stromen afval beter uit elkaar houden. Vandaar dat plastic, drankkartons en blik (PMD) nu bij elkaar in één zak of container kunnen. Zo houden we de kilo’s restafval, die de verbrandingsoven in gaan, zo laag mogelijk. We streven naar gemiddeld 100 kilo restafval per inwoner per jaar ’. Aldus Van der Spek.

‘Omdat we steeds meer afvalstromen apart gaan inzamelen, raakt de restafvalcontainer een stuk minder vol. Vandaar ook dat er een nieuw ophaalschema is ontstaan. Het grootste verschil zit hem in wat wij noemen de kernen en de dunbevolkte gebieden.
In de dunbevolkte gebieden hebben de bewoners er een container met een oranje deksel bij gekregen. Deze is voor plastic, drankkartons en blik. Bewoners in de dorps- en stadskernen krijgen er daarentegen geen extra container bij maar bij hen wordt de grijze container voor plastic, drankkartons en blik. Dus waar je voorheen in de kernen nog met je plastic afval naar een verzamelcontainer moest, daar breng je nu of in de nabije toekomst je restafval naar de dichts bijzijnde restafvalcontainer en worden plastic, drankenkartons en blik aan huis opgehaald. De omschakeling buiten wordt voorbereid door mijn collega Kees van Baalen. Kees is goed bekend in de regio en kan door zijn praktische insteek goed bepalen wat er buiten nodig is om de nieuwe manier van afval inzamelen te laten slagen. Ook komt hij graag bij de mensen thuis langs om met even wat meer uitleg te geven over de achtergronden van de afvalinzameling. Persoonlijk contact werkt toch vaak het beste.’

‘Natuurlijk is zo’n verandering wel even wennen. Daarom is het ook goed om uit te leggen waarom we hier met zijn allen baat bij hebben. We horen nu al terug van mensen dat ze door meer uitleg bewuster gaan scheiden. Als ze er weet van krijgen dat hun gescheiden afval weer terugkeert als nieuwe grondstof voor een melkpak of colafles dan kan het zelfs een sport worden om zo weinig mogelijk restafval over te houden. De komende weken zal er op de gemeentepagina een reeks van tien korte artikelen gepubliceerd worden. Hier wordt per afvalgroep een beeld geschetst wat er met uw afval gebeurt en welke nieuwe producten er van de teruggewonnen grondstoffen gemaakt worden.’ Aldus de enthousiaste projectleider van de reinigingsdienst.

Heeft u zelf nog vragen zijn, kijk dan even op de website: www.waardlanden.nl  inwoners  vang of neem contact op via telefoon 0183 – 68 11 11 of e-mail: vang@waardlanden.nl.