Keurmerk ‘diervriendelijke’ plaagdierbestrijding voor Avalex

Avalex Bedrijfsafval zamelt afval in, maar zorgt ook voor plaagdierbestrijding. Vandaag hebben zij als eerste in de gemeente Haaglanden van het Landelijke Kenniscentrum op het gebied van Dierplaagbeheersing en Milieubescherming het KAD-keurmerk ontvangen. De kwaliteit wordt dankzij dit keurmerk gegarandeerd bij het beheersen van plaagdieren. De werkzaamheden worden op een professionele, veilige en milieuvriendelijke wijze uitgevoerd volgens het Integrated Pest Management (IPM).

kad keurmerk avalexVandaag heeft Nico Vonk directeur van het KAD, het keurmerk officieel bij Avalex op de ingang geplakt. ‘Doordat er een goede samenwerking was en het project gestructureerd werd aangepakt, heeft Avalex dit keurmerk binnen één jaar gehaald, iets wat ontzettend bijzonder is’.

Per 1 januari 2015 is er in de Nederlandse wetgeving bepaald dat er alleen giftige stoffen gebruikt mogen worden die aan de IPM voorwaarden voldoen. Het IPM streeft ernaar om het gebruik van gif tot een minimum te beperken en zo mogelijk te voorkomen. Er zijn vele andere middelen die effectiever, milieuvriendelijker en veiliger voor de omgeving zijn. ‘Avalex heeft zich vanaf het begin van dit traject gericht op verschillende proeven om plaagdieren op een milieuvriendelijke manier te beheersen. De kennis die dit oplevert helpt ons ook weer verder. De verwachting is dat we in 2017 helemaal geen gif meer mogen en hoeven te gebruiken’. Daarom is het zo belangrijk om nu alvast naar de alternatieven te kijken. Zo werkt Avalex bijvoorbeeld met solar lampjes die ratten afschrikken en naar vangkooien drijven. Maar er zijn ook proeven met trillingen die opgepakt worden door de vacht van knaagdieren waardoor ze weggejaagd worden. Of Avalex jaagt de dieren weg door variërende intensieve geluiden en frequenties van de ultrasonische geluidsgolven.

Het keurmerk schenkt ook aandacht aan de preventie van plaagdieren. Dit is beter voor het milieu, kost minder en voorkomt overlast en schade. Preventie is ook diervriendelijker, omdat er dan geen plaagdieren bestreden moeten worden, omdat ze zelf wegblijven. Voor (horeca)bedrijven geldt natuurlijk ook dat het voorkomen van plaagdieren zorgt voor een beter imago.