Inwoners Heemstede enthousiast over proef met inzamelen vet

Tot en met 28 februari wordt het inleveren van vet op de milieustraat beloond

De inwoners van Heemstede hebben laten zien dat het loont om frituurvet gescheiden in te leveren. Sinds de start van de proef met de vetrecyclemachine op 22 december 2014 hebben de inwoners in totaal ruim 1900 kilogram frituurvet en bakolie bij de milieustraat Heemstede gebracht – gemiddeld zo’n 250 kilogram per week. Ter vergelijking: Meerlanden zamelt in Heemstede gemiddeld rond de 400 kilogram vet per maand in. Het meeste vet werd ingeleverd rondom de feestdagen. Maar ook in januari reden inwoners naar de milieustraat om hun gebruikte vet en olie in te leveren. Veel inwoners spraken hun waardering uit voor het initiatief om het inzamelen en recyclen van gebruikt vet te verbeteren.

“Naast het uittesten van de vetrecyeclemachine, willen wij met deze proef onderzoeken in hoeverre een financiële prikkel leidt tot een toename van het ingeleverde vet. De inzamelresultaten van de afgelopen weken laten zien dat een financiële vergoeding van 25 cent per liter ingeleverd vet inderdaad werkt,” aldus Kaspar Karimi van Dutch Coöperations.

De proef maakt ook inzichtelijk wat de technische knelpunten van de vetrecyclemachine zijn. Zo brengen inwoners soms gestold vet wat eerst door de machine verhit moet worden om verwerkt te kunnen worden. Echter het verhittingselement werkt nog niet zodanig dat het grote hoeveelheden gestold vet efficiënt kan verdunnen. Ook het filtersysteem vereist nog een aantal aanpassingen zodat de inzameling vlotter kan verlopen.

“Met deze informatie kunnen wij de machine verder ontwikkelen. Uiteindelijk willen wij binnen twee jaar de vetrecyclemachine overal in Nederland hebben staan,” aldus Kaspar Karimi.

Proef loopt t/m 28 februari
De proef met het vergoeden van bakolie en frituurvet duurt tot en met zaterdag 28 februari. De proef is een initiatief van Dutch Coöperations en gefaciliteerd door Meerlanden en gemeente Heemstede.

Gebruikt vet wordt gerecycled tot biodiesel en biokerosine en is een waardevolle grondstof die niet thuishoort in het riool of restafval.

Bakolie levert statiegeld op
Net zoals het inleveren van flessen de consument statiegeld oplevert, levert het inleveren van bakolie en frituurvet via vetrecyclemachine de BayTom geld op. De BayTom weegt de hoeveelheid vet en print vervolgens een bonnetje uit met hierop de waarde van het ingeleverde vet. Per liter vet wordt 25 cent uitbetaald. Op dit moment schrijft een medewerker van Dutch Coöperations nog een kwitantie uit en boekt het geld handmatig over op de rekening van degene die het vet heeft ingeleverd. In de toekomst kunnen consumenten het bonnetje verzilveren via de website afvalbonnen.nl.

Vetrecycle machine reinigt vet
De BayTom vangt bakolie en frituurvet op en scheidt het vet van voedselresten en water. Wat overblijft, is gereinigd vet waarmee biodiesel kan worden gemaakt. De uit Turkije afkomstige machine is door Dutch Coöperations geïntroduceerd in Nederland en aangepast aan de Nederlandse markt. De milieustraat in Heemstede is de eerste locatie in Nederland waar inwoners hun gebruikte oliën en vet kunnen inleveren tegen een vergoeding.