Vandaag ondertekenen Vattenfall en Renewi een duurzame nieuwe samenwerking. Vattenfall zal jaarlijks ruim 7,5 miljoen m3 groen gas afnemen van Renewi. Het groene gas gemaakt uit etensresten wordt toegevoegd aan het reguliere gasnetwerk, waar het zich vermengt met het aardgas en zo de gasmix verduurzaamt. Renewi start naar verwachting in het voorjaar van 2024 met de levering van groen gas.

In de overgang naar meer duurzame energie speelt groen gas een belangrijke rol. De productie en inzet van groen gas helpt in het bereiken van de klimaatdoelen op het gebied van CO2-reductie en helpt Nederland om minder afhankelijk te worden van aardgasimport. Eén van de klimaatdoelstellingen is om in 2030 jaarlijks 2 miljard m3 groen gas te produceren in Nederland. Momenteel produceert Nederland jaarlijks ongeveer 250 miljoen m3 groen gas.

Amsterdams groen gas uit etensresten 
Groen gas wordt gemaakt van biogas, wat voortkomt uit vergisting van bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval en mest. Het biogas wordt daarna gezuiverd en verbeterd, zodat er groen gas ontstaat dat qua samenstelling en kwaliteit vergelijkbaar is met fossiel aardgas.

Het groen gas voor Vattenfall wordt geproduceerd in een uiterst moderne installatie van Renewi Organics in Amsterdam. In deze vergister worden organische reststromen verzameld. Deze etensresten zijn afkomstig van restaurants en kantines, over-de-datumproducten zijn bijvoorbeeld afkomstig van supermarkten.

Gasmix wordt groener 
Het groene gas uit de vergister wordt toegevoegd aan het reguliere gasnetwerk, waar het zich vermengt met het aardgas en zo de gasmix steeds een beetje groener maakt. In 2030 moet 20% van het gas dat door huishoudens en kleine bedrijven wordt verbruikt duurzaam zijn geproduceerd.

Cindy Kroon, Directeur klanten Vattenfall: “Groen gas werkt net zo goed als aardgas, of we dat nu gebruiken om te verwarmen, te douchen, of te koken. Door meer groen gas te gebruiken maken we ons leven thuis weer een beetje duurzamer. Zo helpen we de samenleving vooruit en werken we aan fossiele vrijheid.”

Marc den Hartog, Directeur Renewi Commercial Waste Nederland: “Door afvalstromen om te zetten in nieuwe duurzamere grondstoffen werken we aan een schonere wereld. De samenwerking met Vattenfall is een mooi voorbeeld van zoveel mogelijk waarde halen uit afval en een substantiële bijdrage aan de circulaire economie te leveren.  De levering van groen gas draagt bovendien bij aan het behalen van de klimaatdoelstelling; Nederland klimaatneutraal in 2050”.