Glasrecycler Maltha, een joint-venture tussen Renewi en O-I, viert vandaag, 15 april 2021, zijn honderdjarige bestaan. Het bedrijf dat in 1921 in de Rotterdamse regio is gestart als een logistiek bedrijf dat glasinzameling als bijverdienste deed, is inmiddels uitgegroeid tot de leidende en meest innovatieve glasrecycler op de Europese markt. Met het jubileum wil de glasrecycler aandacht vragen voor de unieke mogelijkheden van glas, dat eindeloos hergebruikt kan worden zonder verlies van eigenschappen. Maltha ambieert hierbij om al het ingezamelde glas om te zetten in 100% nieuwe grondstoffen en een ketenpartner te zijn die verpakkingsglas uit 100% recyclaat mogelijk maakt.

Met het hoofdkantoor in Heijningen beschikt Maltha over acht locaties verspreid over de Benelux, Frankrijk, Portugal en Hongarije. De glasrecycler, die over een Europese verwerkingsdekking beschikt, valt onder eigenaarschap van recyclingbedrijf Renewi en glasverpakkingenproducent Owens-Illinois. Het bedrijf investeert continu in de meest innovatieve technieken ter optimalisatie van het sorteerproces en verwerkt jaarlijks meer dan 1 miljoen ton verschillende soorten holglas (o.a. potten en flessen) en vlakglas (o.a. spiegels en ruiten) tot glasscherven en -poeder voor hergebruik in de glasverpakking- en glaswolindustrie.

Toch valt er volgens de Europese marktleider gericht op de circulaire economie nog steeds op vele vlakken winst te behalen. “Geen enkele reststroom laat zich zo goed recyclen als glas dat 100% te hergebruiken is. Daarom nemen we vanaf vandaag ook het voortouw door onze ambitie uit te spreken en te pleiten voor 100% recycling van inkomende glasstromen tot secondaire grondstoffen, alsmede onze ambitie om als ketenpartner verpakkingsglas uit 100% recyclaat mogelijk te maken”, aldus Eric Herman, Managing Director Maltha Glasrecycling. “We zien dat de markt er klaar voor is en dat deze ambitie wordt gedeeld door onze ketenpartners, zoals grote producenten uit de bierindustrie  Met goede samenwerking tussen de verschillende marktpartijen en ondersteunend beleid van  de overheid moet dit haalbaar zijn”.

Een vereiste om deze ambitie te realiseren is een continue innovatie binnen de glasverwerkende industrie en verpakkingsketen. Maltha investeert continu in haar verwerkingsprocessen om aan de steeds strengere kwaliteitseisen van klanten te voldoen. Door de jaren heen zijn we overgegaan van handmatige sortering naar een volledig automatisch proces met onder andere hightech optische sorteermachines. “Dit is ook een vereiste omdat een ton gerecycled materiaal nog slechts 20 gram verontreiniging mag bevatten, vergelijkbaar met twee kleine kiezelsteentjes in een kubieke meter glasscherven.  “Door steeds in te zetten op innovatie worden onze eindproducten en bijproducten steeds beter en zorgen we ervoor dat bijna alle reststromen een tweede leven krijgen als nuttige toepassing “, vervolgt Herman.

Het gemiddelde recyclaataandeel in verpakkingsglas in Europa is nu 52%; een percentage dat op diverse manieren omhoog gebracht kan worden door bijvoorbeeld meer en betere inzameling (o.a. kleurscheiding), betere opschoning en verhoogde inzet van glasscherven en glaspoeder in de ovens. Vooral de inzet van meer glaspoeder is een mooie optie voor de korte termijn. Maltha neemt vanaf vandaag en de rest van het jubileum jaar het voortouw om deze duurzame oplossing naar een nog hoger plan te tillen.