De GGD heeft onderzoek verricht naar de effecten van de Twence mestverwaardingsinstallatie op de gezondheid en veiligheid van mens en dier in de omgeving. De GGD komt tot de conclusie dat er geen schadelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn bij normale bedrijfsvoering en in geval van een calamiteit. Omwonenden hoeven zich hierover geen zorgen te maken.

Het onderzoek toont ook aan dat de toekomstige werkzaamheden nauwelijks geuroverlast veroorzaken noch tot noemenswaardige geluidstoename en verkeersdrukte leiden.

Op donderdag 2 februari 2017 om 20:00 uur presenteert de GGD haar onderzoeksresultaten tijdens een informatiebijeenkomst bij het Sindron in Zenderen. Twence medewerkers zijn aanwezig om de bouw van de installatie nader toe te lichten. Belangstellenden zijn welkom.

De mestverwaardingsinstallatie in Zenderen gaat circa 250.000 m3 drijfmest per jaar verwerken. Veehouders kunnen het gehele jaar door hun mest laten verwerken en Twence zet de mest op duurzame wijze om in hoogwaardige (mest)producten en groen gas.

Realisatie van deze mestverwaardingsinstallatie betekent een zorg minder voor veehouders in Oost-Nederland ten aanzien van hun mestverwerkingsverplichting. Daarnaast is het een mooie stap in verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw.