Gemeenten mogen tóch lachgascilinders opruimen

Branchevereniging NVRD blij met besluit ministerie

Lachgascilinders (Foto: van/via NVRD)

De afgelopen maanden heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen ministeries, de landelijke politie en de Afvalbranche over problemen rondom lachgascilinders in de afvalketen. Dit heeft geleid tot een oplossing voor een deel van de problematiek: gemeenten en hun publieke bedrijven mogen gebruikte lachgascilinders toch wel opruimen in de openbare ruimte. Branchevereniging NVRD is opgelucht dat er voor haar leden nu iets meer handelingsperspectief is. Tegelijkertijd is er nog een groot probleem met alle cilinders in het (rest)afval.

Vanaf 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet. Daarmee is het verboden om het gas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. Het doel van dit verbod is het terugdringen van recreatief gebruik van lachgas. Een onvoorzien gevolg van het verbod is de gigantische toename van gedumpte lachgascilinders in de openbare ruimte en bij het restafval. “Van Amsterdam tot Zwolle en Tilburg, onze leden vinden letterlijk tientallen cilinders per dag,” aldus directeur Wendy de Wild. “Tot vandaag mochten we die niet oprapen, en moesten voor elke cilinder de politie bellen. Fijn dat we ons werk weer mogen doen”.

Lege cilinders oprapen
Gesprekken met ministeries en landelijke politie over deze problematiek bieden nu een oplossing voor de dumpingen in de openbare ruimte. Wanneer afgedankte lachcilinders in de openbare ruimte achtergelaten worden, rechtvaardigt dit de interpretatie dat de cilinder (grotendeels) leeg is. Hierdoor kan de cilinder als afval in plaats van drugs gezien worden, waardoor een andere wetgeving van toepassing is. Dit betekent dat gemeenten en hun publieke bedrijven toch de lege lachgascilinders mogen oppakken en opruimen. De NVRD is namens gemeenten en gemeentelijke bedrijven erg blij met deze eerste stap. Een schone openbare ruimte is hiermee weer dichterbij.

Explosies en schade echter nog niet opgelost
Vooralsnog is er geen akkoord over een inzamelingspunt waar gebruikers hun cilinders legaal mogen inleveren. Dat wringt. In de afvalbak gooien is namelijk desastreus: dat leidt nu al tot miljoenen euro’s schade bij voornamelijk de afvalverbrandingsinstallaties waar ons restafval naartoe gaat. Hele installaties moeten worden stilgelegd, er ontstaat grote materiele schade en er ontstaan nieuwe risico’s voor medewerkers. De NVRD blijft samen met de Vereniging Afvalbedrijven in gesprek met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Landelijke Politie, en het Openbaar Ministerie. “De boodschap is nu dat je nergens heen kunt met dit afval. We roepen mensen op het vooral níet in de prullenbak te gooien. Het kabinet zal iets moeten bedenken waar ze wel kunnen worden ingeleverd.”