Gemeente Oss behaalt schaalvoordeel door lidmaatschap Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu

Ondertekening van de overeenkomst.  (v.l.n.r. Machiel van Haaften(directeur Midwaste) en wethouder Hendrik Hoeksema van de gemeente Oss)
Ondertekening van de overeenkomst.
(v.l.n.r. Machiel van Haaften(directeur Midwaste) en wethouder Hendrik Hoeksema van de gemeente Oss)

De gemeente Oss is toegetreden tot de Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu, werknaam Midwaste. De overeenkomst werd getekend door wethouder Hendrik Hoeksema van de gemeente Oss en Machiel van Haaften, directeur van Midwaste. Door het lidmaatschap van Midwaste kan de gemeente in strategisch en in financieel opzicht volop profiteren van de gebundelde kennis en schaalvoordelen van de coöperatie. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke inkoop van materialen en bedrijfsmiddelen en bij de organisatie en afzet van herbruikbare afvalstoffen. Voorts kunnen de leden gebruik maken van het professionele kenniscentrum van Midwaste. Krachtenbundeling in de publieke sector is belangrijk, omdat de afvalmarkt steeds meer dreigt te worden gedomineerd door een klein aantal grote private concerns.

Verduurzaming afvalinzameling en -verwerking
Voor de gemeente Oss betekent de aansluiting bij Midwaste dat de gemeente een belangrijke stap kan zetten in de verdere verduurzaming van afvalinzameling en afvalverwerking. Het moment van toetreding tot Midwaste is door Oss goed gekozen, omdat diverse contracten voor het inzamelen en verwerken van afval in de loop van dit jaar aflopen. Als eerste opdracht heeft Midwaste de gemeente Oss inmiddels begeleid bij de organisatie van de aanbesteding voor de inzameling en afzet van oud papier. Later dit jaar volgt ondersteuning bij het aanbesteden en de organisatie van de afzet van herbruikbare afvalfracties van de Milieustraat Oss. Als extra toegevoegde waarde voor de gemeente Oss van de toetreding tot Midwaste is dat dit de gemeente desgewenst extra mogelijkheden biedt tot verdere (regionale) samenwerking. Brabantse gemeenten, zoals ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda zijn namelijk reeds lid van de coöperatie. In buurprovincie Gelderland is voorts het afvalinzamelbedrijf Dar N.V. – met acht gemeenten als aandeelhouder, waaronder Nijmegen – lid van Midwaste.

Meer over Midwaste