De gemeente Amstelveen is met 43.485 huishoudens en een gemiddelde dichtheid van 2.507 adressen per vierkante kilometer een sterk verstedelijkte gemeente. Een gemeente waar de inzamelvraagstukken rondom afval complex zijn. Het afvalaanbod wisselt sterk, materieel en personeel kan af en toe uitvallen. Om er toch voor te zorgen dat de inzameling elke dag goed gebeurt, is een flexibel plansysteem noodzakelijk….lees verder