GAD en Orgaworld tekenen online contract voor verwerking gft-afval

Overeenkomst levert concrete bijdrage aan de circulaire economie

Klaas van den Berg, Algemeen directeur Orgaworld

Het groente-, fruit- en tuinafval uit de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren wordt vanaf 1 januari 2021 in Lelystad gerecycled bij Orgaworld, onderdeel van hettoonaangevend waste-to-productbedrijf Renewi. De Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) van de regio Gooi en Vechtstreek heeft hiervoor onlangs een samenwerkingsovereenkomst met Orgaworld getekend. Met de overeenkomst gaat de dochterorganisatie van afvalwerker Renewi op jaarbasis ruim 25.000 ton GFT verwerken waar hoogwaardige compostproducten van worden gemaakt. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2021 en geldt voor een periode van minimaal vier jaar.

De overeenkomst werd door Daniël Walkot, directeur GAD en Klaas van den Berg, directeur Orgaworld, ondertekend tijdens een videomeeting. Vanwege de coronamaatregelen vond de ondertekening niet bij elkaar op locatie plaats, maar online.  Dit is het eerste contract dat via een digitale video verbinding werd ondertekend op het kantoor van de GAD in Bussum en op kantoor van Orgaworld in Amersfoort. Na het doorlopen van een Europese aanbesteding is gebleken dat Orgaworld op basis van de prijs-kwaliteit verhouding de beste aanbieding heeft gedaan, waarbij duurzame verwerking een belangrijke rol speelt.

Behalen duurzaamheidsdoelstellingen
Orgaworld, gespecialiseerd in het recyclen van organisch afval naar groene energie en biologische producten, ondersteunt met deze nieuwe overeenkomst de duurzame doelstellingen waarmee de bestaande vooruitstrevende, servicegerichte praktijk van de inzameling van GFT wordt voortgezet.

“De inwoners van de GAD-gemeenten scheiden het afval zeer goed. Het GFT is hierdoor van hoge kwaliteit wat ons in staat stelt er duurzame compostproducten van te maken en op deze wijze onder andere de Nederlandse landbouwbodems te verrijken. Wij werken hiermee aan Renewi’s visie ‘afval bestaat niet’ en wij stellen onze klanten in staat de eigen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren”, aldus Klaas van den Berg, algemeen directeur Orgaworld. “De GAD heeft  een duidelijke visie en een beleid gericht op het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid en de recycling van grondstoffen en verwacht dit ook van haar samenwerkingspartners. Met deze aanpak leveren we gezamenlijk een concrete bijdrage aan de circulaire economie.”