Medewerkers gemeente Rotterdam starten AMBOR opleiding

(foto: van/via SPA Groep)

Vanochtend is klas 3Q van start gegaan met 16 medewerkers van Gemeente Rotterdam. De vertegenwoordiging kwam uit verschillende afdelingen, zoals Riooldienst, Uitvoering Werken, Reiniging en Inzameling.

Komende schoolperiode gaan zij aan de slag met het leren om actief aan de organisatiekant aan de gang te gaan. Het leren organiseren en coördineren van het uitvoerende werk zal een groot deel van het leerjaar in beslag nemen, met in achtneming van het actuele landelijke thema ‘Duurzaamheid’ wat als een rode draad door de opleiding verweven is.

De veranderde omstandigheden binnen de gemeente, maar ook landelijk in de sector AMBOR (Afval, Milieu, Beheer Openbare Ruimte) ligt ten grondslag aan deze opleiding; positieve medewerkers met inzicht, invloed en vakkennis over verleden, heden en toekomst.

We wensen iedereen een plezierig en leerzame schoolperiode toe!