Eerste contouren bouw nascheidingsinstallatie AEB zichtbaar

De eerste contouren van de nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval van AEB Amsterdam tekenen zich af op het bouwterrein aan de Amerikahavenweg in Amsterdam. Gistermiddag is de eerste betonstorting gedaan voor het leggen van de fundering van het gebouw.

Geert van Ek, namens AEB projectleider voor de bouw van de installatie: ‘De bouw van onze nascheidingsinstallatie is nu echt gestart en langzaam worden de contouren van het gebouw zichtbaar. Het heien van de palen is vandaag afgerond en we zijn gisteren gestart met het storten van constructiebeton voor de fundatiebalken. De volgende stap is een verdere inrichting van het terrein, het aanleggen van de riolering en het storten van de vloeren van het gebouw. Daarbij beginnen we met de hal waarin straks de machines komen die het afval gaan scheiden en vervolgens komt de storthal aan de beurt. In het voorjaar zullen we de eerste staalconstructies en installaties plaatsen in de machinehal. Naar verwachting kunnen we ons na de zomermaanden gaan richten op het testen van de installatie en het verwerken van het eerste restafval.’

Duurzaam verwerken

Paul Koolbergen, manager van de Business Unit Inzameling & Recycling: ‘In de installatie worden onder andere kunststoffen, drankenkartons, metalen en de organische fractie van elkaar gescheiden met behulp van zeven, magneten en infraroodscheiders. De grondstoffen die met het scheiden van het huishoudelijk afval worden teruggewonnen, worden duurzaam verwerkt door AEB en/of andere verwerkers. Voor bijvoorbeeld plastic worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de grondstof. Om die reden zullen deze een extra bewerkingsstap ondergaan. De kunststoffen worden na het scheiden gewassen, gesorteerd en opgewerkt tot eindproducten door AEB of haar partners. Op die manier behouden we waardevolle grondstoffen voor de kringloop.’

De nascheidingsinstallatie betekent bovendien een flinke impuls voor de ambities van de metropoolregio Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en AEB om een ‘grondstoffenhub’ te worden in de regio. Het terugwinnen van grondstoffen met deze installatie is een concreet voorbeeld van het werken aan de circulaire economie. In combinatie met bronscheiding levert dit de beste scheidingsresultaten op.

60.000 ton grondstoffen

De nascheidingsinstallatie zal straks jaarlijks 60.000 ton grondstoffen terug brengen in de keten. De organische fractie (120.000 ton) wordt omgezet in energie. Daarnaast heeft de bouw van deze installatie een positieve impact op de werkgelegenheid, er worden 35 fte gerealiseerd.

Bekijk hier de animatie over deze installatie