Dijkhuis en Van Werven gaan voor maximale afvalscheiding

Accountmanager Herman Grendelman en Eberhard Dijkhuis

Een container voor bouw- en sloopafval met maar één bedoeling: hij moet leeg blijven. Dat is de gedeelde ambitie van aannemersbedrijf Dijkhuis uit Hardenberg en Van Werven uit Oldebroek. Van Werven levert containers en advies, Dijkhuis gaat voor het ultieme scheiden aan de bron.

Dijkhuis zet zich in voor ‘volhoudbaarheid’, een Afrikaans woord voor duurzaamheid. Het streven van het aannemersbedrijf is om in 2020 circulair te bouwen. Bouwmaterialen hergebruiken en recyclen is een belangrijke stap in dat proces. Van Werven draagt met maar liefst negen containers én haar advies bij aan dit proces.

Elimineren
Jan van Alten, salesmanager bij Van Werven, leg de gedachtegang uit: “De container voor bouw- en sloopafval dient hier als sorteercontainer. De verschillende stromen, zoals papier, glas, kunststoffen, hout en puin, kunnen hieruit geëlimineerd worden. Als Dijkhuis dit goed doet, zal de container bouw- en sloopafval leeg blijven en dus nooit meer worden geledigd door ons. Het leuke is: je hebt een goede graadmeter om te zien of dit proces goed gaat. Als de container wél geleegd moet worden, is dit een teken dat het afvalscheiden nog verbeterd moet worden.”

Doelstelling
Eberhard Dijkhuis streeft er naar om binnen vijf jaar geen ‘afval’ meer te hebben, maar alleen nog gesorteerde monostromen, die ingezet kunnen worden als grondstof. Hij is er van overtuigd dat dit gaat lukken. “De circulaire economie is een andere manier van denken en doen. Niet het eigen bedrijfsproces centraal stellen maar de wereld en de maatschappij om ons heen. Het betekent minder grondstoffengebruik en minder afval, meer innovatie en vooral meer samenwerking. Het komt neer op denken op basis van (w)aarde in plaats van op basis van geld. Dat is voor Dijkhuis hét business model van de toekomst.”

Urban Mining
De verschillende fracties zullen als grondstof weer terugkomen. Zo wordt papier weer grondstof voor de papierindustrie, zal van puin grondstof voor de wegenbouw worden gemaakt en worden metalen verwerkt in de ijzerindustrie. Alle metaalsoorten worden verder in de keten gescheiden voor specifiek gebruik voor nieuwe producten. De harde kunststoffen worden door Van Werven kunststofrecycling verwerkt tot nieuwe grondstof, bijvoorbeeld buizen voor Wavin in Hardenberg. “Dit is een absolute Urban Mining situatie”, vertelt Jan van Alten bevlogen, “afval wordt weer als product ingezet in de gemeente waar het als afval vrij kwam”

 

[vc_button title=”Meer over Van Werven” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-werven-afvalservice/”]