GP Groot viert 100-jarig bestaan met een blik op de toekomst

Algemeen directeur, Marcel Wester: ‘Deze 100-jarige is nog steeds vitaal’

ABC containerwagen GP Groot 100 jaar

GP Groot uit Heiloo bestaat 17 maart precies 100 jaar. Het jubileum staat in het teken van de toekomst van het bedrijf en de rol die GP Groot heeft als innovatieve speler op het gebied van afvalinzameling en recycling, alternatieve brandstoffen, 3d-techniek in de engineering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Want deze 100-jarige is nog steeds vitaal’, aldus algemeen directeur, Marcel Wester.

 

Stamvader G.P. Groot en Ursula Groot-Vlaming GP Groot 100 jaar

De basis van het familiebedrijf GP Groot is gelegd door Gerrit Pieter Groot, G.P. Groot. Begin van de vorige eeuw is hij melkrijder en groenteman. Als zelfstandig ondernemer met een goede handelsgeest stort hij zich op diverse activiteiten en legt hij zo het fundament voor het huidige GP Groot. Het bedrijf is inmiddels op drie fronten actief: infra en engineering, brandstoffen en oliehandel, inzameling en recycling.

 

Van afval naar grondstoffen en energie
Met name de laatste 25 jaar is een gestage groei gerealiseerd en is GP Groot uitgegroeid tot een modern en innovatief bedrijf dat cradle-to-cradle heeft omarmd en duurzaam ondernemen tot haar corebusiness heeft gemaakt.

Verwerkingslocatie GP Groot 100 jaar

Door op een slimme en efficiënte manier afval in te zamelen en te scheiden vormt het materiaal steeds vaker de basis voor nieuwe grondstoffen. Dat gebeurt tevens aan het begin van de afvalketen door opdrachtgevers mee te nemen in de filosofie van het bedrijf. Zo krijgt bedrijfsafval steeds vaker een duurzame (her)bestemming.

Onder de noemer ‘van afval naar grondstoffen en energie’ ontpopt GP Groot zich zo tot de grondstoffenleverancier van de toekomst. Ook als het gaat om de introductie van nieuwe, schonere brandstoffen, speelt GP Groot een rol.

Verwerkingslocatie 2017 Sortiva GP Groot 100 jaar

Binnenkort start de onderneming, onder de noemer NXT, een modern vormgegeven tankstation voor alternatieve brandstoffen zoals LNG, op bedrijventerrein de Boekelermeer in Alkmaar. GP Groot is in samenwerking met de HVC ook actief op het gebied van de opwekking van energie via windmolens en een in 2017 te realiseren zonneweide.

In beweging blijven
Het huidige GP Groot wordt geleid door een directieteam dat bestaat uit algemeen directeur Marcel Wester, Pieter Talsma (brandstoffen en oliehandel), Wim Horeman (inzameling en recycling) en Kees Uiterwijk Winkel (infra en engineering).

Directie GP Groot – Marcel Wester – Pieter Talsma – Wim Horeman – Kees Uiterwijk Winkel

Marcel Wester: ,,Ondanks dat er in de directie geen familie is vertegenwoordigd, blijven de familiewaarden nog wel steeds voelbaar. Dat uit zich in de no nonsense mentaliteit, de grote betrokkenheid van alle medewerkers en de persoonlijke aandacht binnen het bedrijf. Ik kan met recht trots zijn op hoe we het met elkaar doen. Wanneer ik naar de toekomst kijk, dan is het belangrijk dat we in beweging blijven. Dat is in al die jaren de basis geweest voor ons succes. We blijven stappen zetten om gedoseerd te groeien. We initiëren nieuwe ontwikkelingen en kijken voortdurend naar nieuwe kansen en mogelijkheden, zodat we onze mensen ook in de toekomst werkgelegenheid en continuïteit kunnen bieden. Sommigen praten erover; wij doen het. We leggen als bedrijf de lat steeds hoger. Alleen op die manier kun je als 100-jarige vitaal blijven.”

Bij GP Groot werken circa 750 medewerkers. Het werkgebied is West en Noord Nederland. In 2016 won het bedrijf een prestigieuze ondernemingsprijs van Noord-Holland: ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’ in de categorie Grootbedrijf. Op 10 juni a.s. wordt ter gelegenheid van het jubileum een open dag georganiseerd.