Dick Jansen nieuwe financieel directeur Meerlanden

Dick Jansen is per 1 januari ’16 benoemd tot financieel directeur bij Meerlanden Holding N.V.
Meerlanden, met ruim 500 medewerkers, is actief in 9 gemeenten op het gebied van o.a. afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte en het opwekken van bio-energie. Jansen gaat samen met de andere directieleden het strategisch beleid mede vormgeven en leiding geven aan de financiële organisatie en de afdelingen inkoop en ict.

Dick Jansen heeft zijn sporen verdiend. De afgelopen zes jaar was hij al als manager Finance & Control actief bij Meerlanden. “De organisatie heeft grote potentie en biedt mogelijkheden voor groei. Onze klanten verwachten een hoge mate van professionaliteit, kwaliteit en transparantie. Daar wil ik graag vanuit de financiële hoek een bijdrage aan leveren.”

Over Meerlanden
Samen met gemeenten, bewoners, bedrijven en andere partners creëert Meerlanden meer waarde voor mensen en hun omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de basis van al haar activiteiten. Zij betrekt buurten bij het onderhoud en de veiligheid in de wijk. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt schept Meerlanden kansen. Zij investeert in het ontwikkelen van kennis op het gebied van duurzame afvalverwerking. Met de verkoop van compost, groengas, groene CO2 en warmte creëren wij financiële waarde voor een gezonde onderneming.