Cure gaat in hoger beroep

Het Dagelijks Bestuur van Cure Afvalbeheer heeft besloten om in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch tegen het vonnis van de voorzieningenrechter (20 september jl.) in het kort geding, dat Attero heeft aangespannen tegen de voorgenomen gunning van een opdracht aan de Cure DONG Energy REnescience B.V. Het vonnis van de rechter acht Cure zodanig, dat een hoger beroep kansrijk is. Aan twee van de drie vereisten, om onderhands een opdracht te mogen gunnen, is volgens de voorzieningenrechter voldaan. En het is eenvoudig aan te tonen dat ook aan het derde vereiste wordt voldaan. Hiermee ziet Cure het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.

De vereisten
Zowel Cure als de B.V. worden aangemerkt als speciaal sectorbedrijf (vereiste één en twee). Het derde vereiste, een samenwerking tussen Cure en DONG voor minimaal 3 jaar, heeft de rechter niet kunnen vaststellen. Door in hoger beroep de oprichtingsakte te overhandigen, kan Cure aantonen dat de samenwerking met DONG in beginsel voor 20 jaar is aangegaan en er een lock up periode is van 5 jaar (wat inhoudt dat zowel DONG als Cure zijn aandelen in deze periode niet mag verkopen). Hiermee is eenvoudig aan te tonen dat ook aan het derde vereiste wordt voldaan.

SDE+ subsidie
De Rijksoverheid Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft reeds subsidie verleend aan Cure voor dit project. Cure gaat in gesprek met RVO om het tijdspad van de subsidie beter te laten aansluiten bij de huidige planning die is aangepast wegens het hoger beroep.