Opening vernieuwde KCA depots op 8 Zeeuwse milieustraten

Op donderdag 29 november 2018 heeft wethouder Kees Weststrate (gemeente Borsele, lid van het Dagelijks Bestuur van OLAZ) symbolisch één van de 8 vernieuwde KCA depots op de milieustraat in Nieuwdorp geopend.

De wethouder is blij met het nieuwe depot. “Het gaat er om dat burgers op een verantwoorde manier hun afval kunnen inleveren en dat zoiets ook op een goede manier gaat”, vertelde Kees Westrate tegen Omroep Zeeland.

Waarom vernieuwde KCA depots?
Op alle milieustraten in Zeeland bevindt zich een KCA depot voor ontvangst van Klein Chemisch Afval (KCA). Op 8 van de 13 Zeeuwse milieustraten bestond het KCA depot uit een stalen opslagcontainer die niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Zo was de brandwerendheid onvoldoende en kon de bodembescherming nauwelijks worden gegarandeerd. Er moesten veel herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd om de KCA depots open te mogen houden. De ruimten waren ook minder geschikt om in te werken. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland heeft de depots eind 2017 afgekeurd. In een handhavingsbrief is gevraagd de depots uiterlijk voor 1 november 2018 te vervangen.

Forse investering
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ), waarin de 13 Zeeuwse gemeenten samenwerken op afvalgebied, heeft daarom besloten de ZRD opdracht te geven de stalen depots te vervangen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 560.000,00 (= € 1,47/inwoner). De ZRD exploiteert voor OLAZ de 13 milieustraten in Zeeland.

Toekomstbestendig
Gekozen is voor modulaire betonnen depots van Modulo Milieustraten b.v., die later als dat nodig mocht zijn ook kunnen worden benut bij verplaatsing of samenvoeging van milieustraten. Dat is aan de orde als in de toekomst nog meer afvalstromen gescheiden moeten worden ingezameld. Een aantal van de huidige milieustraten zit daardoor klem op de huidige locaties en moet worden verplaatst of uitgebreid. In OLAZ verband wordt onderzoek gedaan naar de “milieustraat van de toekomst”. De KCA depots zijn geplaatst in samenwerking met aannemer KWS Infra b.v. en kunnen eenvoudig weer worden verplaatst en ingepast in een nieuwe milieustraat.