BVOR ondertekent convenant reductie milieu-impact potgrond en substraten

Naar verdubbeling hoeveelheid compost in substraten

Vandaag ondertekent de BVOR met een brede coalitie van partijen een convenant met vergaande doelstellingen gericht op de reductie van de milieu-impact van potgrond en substraten. De coalitie bestaat uit 15 partijen uit het bedrijfsleven, de rijksoverheid, kennisorganisaties en NGO’s. Partijen hebben afgesproken om te komen tot een versnelling van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, hergebruik van substraten en verantwoorde veenwinning.

De BVOR ondertekent mede het convenant als branchevereniging van bedrijven die uit groene reststromen compost en andere hernieuwbare grondstoffen produceren . De leden van de BVOR en VPN (Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten) stellen zich dan ook specifiek tot doel in dit convenant om voor 2025 de totale hoeveelheid compost in substraten met 100% te laten toenemen tot 600.000 m3.

Arjen Brinkmann, directeur van de BVOR, benadrukt dat voor het kunnen voldoen aan deze ambitie een groter aanbod van groene reststromen beschikbaar moet komen en de kwaliteit van deze grondstoffen gegarandeerd moet zijn. “Hier ligt een mooie uitdaging voor de keten: voor overheden om groene reststromen te sturen naar hoogwaardigere toepassingen in teeltsubstraten, voor BVOR-bedrijven om kwaliteitsproducten te leveren en voor substraatfabrikanten om open te staan voor innovatie met deze hernieuwbare grondstoffen.”

Minister van LNV Piet Adema laat weten: “Gebruik maken van reststromen en daarmee het klimaat en kwetsbare natuurgebieden sparen, dat is kringlooplandbouw op z’n best. Met dit convenant laat de tuinbouwsector zien zelf verantwoordelijkheid te willen nemen. LNV ondersteunt dit van harte.”

De ondertekenaars van het convenant zijn: de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Klimaat en Energie, De Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland, Vakgroep Paddenstoelenteelt van LTO-Nederland, Vakgroep Bomen, vaste Planten en Zomerbloemen van LTO-Nederland, Glastuinbouw Nederland, Plantum NL, Tuinbranche Nederland, Branchevereniging voor Organische Reststoffen, De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, Vereniging van Bloemenveilingen, Nederlandse Fruittelers Organisatie, Stichting RHP, Stichting RPP En Stichting Turfvrij.nl