Bork Recycling en CH Energy halen olie en gas uit oude autobanden

Nu exact een jaar werken Bork Recycling en CH Energy aan een installatie die moeilijk of niet te recyclen materiaal omzet in bruikbare grondstoffen. Op het terrein van energieproeftuin EnTranCe in Groningen lijkt de speurtocht naar de juiste techniek beloond te worden. Het volgende doel is een afvalverwerkingsbedrijf in Groningen en of Drenthe.

De 9 meter hoge installatie op het EnTranCe-terrein schittert in de najaarszon. Vijf maanden na de opbouw kunnen we concluderen dat het werkt. CH Energy (Richard Kusters en Ali Mohamad Mamat) en Bork Recycling (Bert Makkinga) uit Stuifzand, zijn nu klaar om de techniek commercieel te gaan toepassen. Daarmee worden onder meer cartridges, auto- en vrachtwagenbanden en allerlei kunststoffen zonder voorbewerking omgezet in olie, gas en koolstof.

Makkinga: ,,We hebben een aantal locaties op het oog, dat ook mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst heeft. Zo kunnen we zelf de afvalstromen monitoren en samenstellen voor verwerking. We willen ons echter eerst richten op de verwerking van rubber stromen o.a. auto- en vrachtwagenbanden. Het aanbod hiervan is groot, zeker Europees gezien. Daarbij zijn wij in staat om zowel synthetisch als natuurlijk rubber te verwerken. Iets waartoe niet iedereen in staat.

Jaarlijks wordt er in Nederland een grote hoeveelheid rubber afgedankt. Kusters heeft uitgerekend wat die aan grondstoffen (gebaseerd op alleen auto- en vrachtwagenbanden) kan opleveren als CH Energie die bewerkt: 31 miljoen liter olie, 23 miljoen kilo carbon black’ (koolstof) en 15 miljoen kilo staal. De totale reductie van CO2-uitstoot: 115 miljoen kilo.

Kusters: ,,We zijn o.a. met Groningen Seaports in gesprek over de grond. We hopen een bijdrage te krijgen uit de Regionale Investeringssteun Groningen. Zonder dit wordt het een hele uitdaging. Ondanks dat onze techniek de CO2-uitstoot enorm beperkt, hebben we voor de ontwikkeling nauwelijks subsidie gekregen. Het is tot nu toe allemaal met eigen geld van beide partijen gedaan.”

Er zijn meer technieken om het afval te verwerken dan die van CH Energy. Kusters: ,,Maar onze inzet is steeds geweest: het afval moet onbewerkt de installatie in kunnen. Daardoor heb je bijvoorbeeld geen shredder of drooginstallatie nodig.

Makkinga: ,, Het onbewerkt afval aannemen biedt ons vele mogelijkheden en voordelen. Zo zijn we in staat klanten onbewerkt afval te laten leveren waardoor we flexibel zijn bij inname. Wij maken zelf een geschikte mix voor verwerking. Hierdoor zijn we minder bepekt in de aanname.

Een sleutelrol in het procedé is weggelegd voor de katalysator, die het vergaste afval omzet. Het grote probleem was dat deze katalysator steeds vervangen moest worden. ,,Daardoor werd het te duur” zegt de Amersfoortse ondernemer. “Daar hebben we uiteindelijk iets op gevonden. De katalysator draait nu probleemloos door”.

Door destillatie is het mogelijk de olie de gewenste samenstelling te geven. Ze zullen veelal bruikbaar gemaakt worden als additief voor benzine of kerosine. Maar van de olie zijn ook stoffen te destileren voor de chemische industrie. Het gas kan op de kwaliteit worden gebracht om het te kunnen injecteren in het aardgasnet. De koolstof is een belangrijke grondstof voor onder meer de autobandenindustrie.”

In die koolstof resten na het proces materialen als metaal, glas en steen. Makkinga: ,,Die kun je er heel makkelijk uithalen. Opwerking hiervan zal in eigen huis plaats gaan vinden.”

Belangrijke drijfveer voor beide bedrijven om tot samenwerking te komen was duurzaamheid en het feit dat beide bedrijven familiebedrijven zijn. Voor de Bork Groep waar Bork Recycling onderdeel van is, is duurzaamheid een speerpunt. Ook voor onze sloop divisie is het belangrijk om afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken. De mogelijkheid om dit voor een deel, mogelijk in eigen huis te doen, past in de strategie van de Bork Groep.

Voor meer informatie over inname van afvalstromen kunt u contact opnemen met Bert Makkinga van Bork Recycling. Telefoonnummer 0528-331225.