Batterijeninzameling en -recycling Nederland top van Europa

Nederland doet het goed bij de batterijeninzameling en -recycling en staat met een inzamelpercentage van 46,1 in de Europese top. Dat blijkt uit het jaarverslag van Stibat. Ook voldeed Nederland daarmee aan de Europese wettelijke inzameldoelstelling. Om in die top te blijven voerde Stibat in 2017 een belangrijke wijziging in de organisatie door.

Voldoen aan de wettelijke doelstelling
Stibat organiseert al ruim tweeëntwintig jaar de batterijeninzameling en -recycling in Nederland. In 2017 haalde de stichting 4 miljoen kilogram batterijen op en behaalde een inzamelpercentage van 46,1 procent. Daarmee behaalde Stibat de wettelijke Europese doelstelling van 45 procent. Ook haalde Stibat in 2017 171 duizend kilogram aan fietsaccu’s op, wat gelijk staat aan een inzamelpercentage van 26,7 procent.

Nieuwe structuur
Belangrijk in 2017 was de verandering in de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. Laurens ten Horn, bestuursvoorzitter Stibat: “Tot 2017 lag de producentenverantwoordelijkheid en de uitvoering daarvan binnen 1 organisatie, Stichting Batterijen. Vanaf 2017 zijn die rollen gesplitst en blijft de producentenverantwoordelijkheid bij Stichting Batterijen maar de uitvoering bij Stichting Stibat Services, kortweg Stibat. Dat geeft Stibat de mogelijkheid om extra diensten te ontwikkelen, naast de wettelijke compliance taken. Een voorbeeld daarvan is onze Europese Compliance Tool voor het doen van batterijenopgaven in Europa. Stibat is zo beter toegerust op de toekomst en kan nog beter voldoen aan vragen uit de markt.”

Groen
Hoe groener, hoe beter. Stibat ontwikkelde de Ecotest om de milieuresultaten van de recyclingketen te evalueren. Uit deze test blijkt onder andere dat dankzij de inspanningen van Stibat in 2017 3,4 miljoen kilogram CO2-uitstoot is vermeden, evenals 19 miljoen kilogram uitstoot van giftige stoffen. Ook kwam circa 10 duizend kilogram minder eutrofiëringsstoffen – stoffen die het grondwater aantasten – in het milieu terecht, zoals fosfaat.

Resultaten
Andere mooie resultaten in 2017: ruim 9,63 miljoen kilogram aan draagbare batterijen en 716 duizend kilogram aan fietsaccu’s zijn op de markt gebracht. In 2017 waren er 24.528 Stibat-inleverpunten en 1406 inleverpunten voor fietsaccu’s. Het percentage aan grondstoffen dat is teruggewonnen na recycling is bijna 80 procent bij lood- en nikkelcadmiumbatterijen. Stibat bereikte met social media maar liefst 1,5 miljoen consumenten en met de radiospots 2,87 miljoen mensen.

Over Stibat
Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van afgedankte batterijen in Nederland. In 1995 richtten batterijenproducenten en -importeurs Stibat op om aan de wettelijke inzamel- en recycleverplichtingen te voldoen. In meer dan tweeëntwintig jaar tijd bouwde de stichting een landelijk dekkend inzamelnetwerk van ruim 24 duizend inleverpunten op bij winkels en scholen. Dankzij dit netwerk en de samenwerking met professionele partners zamelt Stibat jaarlijks negen van de tien afgedankte batterijen gescheiden in. Stibat biedt dé oplossing voor het verantwoord inzamelen en recyclen van batterijen. Kijk voor meer informatie op www.stibat.nl.

Het jaarverslag vindt u hier.