AVR eerste afvalenergiebedrijf in Europa dat op grote schaal CO2 afvangt

Eerste tonnen CO2 uit restafval geleverd aan glastuinbouw

Na ruim een jaar bouwen is afvalenergiebedrijf AVR begonnen met de afvang en levering van de eerste tonnen CO2 aan de glastuinbouw. Het broeikasgas vormt een belangrijke grondstof voor de verduurzaming van de glastuinbouwsector, die de aardgaskraan deels dicht kan draaien. AVR is het eerste afvalenergiebedrijf in Europa dat in staat is om op grote schaal CO2 af te vangen en te leveren.

AVR kondigde in mei 2018 de bouw van de CO2-installatie aan op de locatie in Duiven. Iets meer dan een jaar later is de installatie gereed, mede door de technische en bouwkundige expertise van TPI. De eerste 7.500 ton CO2 is afgevangen en geleverd via Air Liquide aan diverse afnemers in de glastuinbouw. Deze sector gebruikt CO2 voor de groei van gewassen zoals bloemen, groente en planten. Zo wordt de CO2 die ontstaat bij de verwerking van restafval weer gebruikt als grondstof in een andere sector. De afvanginstallatie heeft een totale capaciteit van 100.000 ton per jaar.

Yves Luca, CEO van AVR: “De nieuwe CO2-afvanginstallatie past perfect in de strategie van AVR. Wij ambiëren een CO2-neutrale afvalverwerking en met deze stap kunnen we ons met recht een koploper noemen in Nederland en Europa. Door deze langetermijninvestering en samenwerking laten we zien dat CO2-reductie zeer zeker mogelijk is en zetten we als eerste afvalenergiebedrijf de plannen uit het Klimaatakkoord om in concrete resultaten.”

De bijdrage van AVR kan nog groter worden. AVR streeft naar het afvangen, hergebruiken en toepassen van 800.000 ton CO2 per jaar. Hiervoor zijn plannen in de maak om in Rotterdam een vergelijkbare installatie te bouwen. Met de juiste randvoorwaarden kan de Nederlandse afvalsector op afzienbare termijn meer dan 2 miljoen ton CO2 afvangen.