Amsterdamse veegvuil naar Afvalzorg

Per 1 juli wordt het contract tussen Afvalzorg en AEB voor het Amsterdamse veegvuil met twee jaar verlengd. Veegvuil is het vuil dat vrijkomt bij het vegen van de wegen en straten. Deze afvalstroom wordt ingezameld bij de zes Afvalpunten van AEB Amsterdam en bestaat grotendeels uit slib, zand, bladafval, plastics en blikjes en ook olieresten en metalen. Het gaat in totaal om ongeveer 7.000 ton veegvuil op jaarbasis.

Voor AEB en de gemeente vormden duurzaamheid en financieel rendement de belangrijkste factoren bij de aanbesteding van dit contract. Afvalzorg zal het veegvuil zodanig scheiden en reinigen dat onder andere het zand (ongeveer 80% van het totaal) en de metalen (2%) weer kunnen worden hergebruikt. Afvalzorg verwerkt dit afval op de locatie Nauerna in Assendelft.