Almere realiseert afname restafval tot 50 kg per persoon

Succesvolle proef wordt uitgebreid
De gemeente Almere testte in twee wijken een combinatie van afvalscheiding door bewoners en nascheiding door de gemeente. Dit leidde tot een afname van de hoeveelheid restafval van gemiddeld 150 kg per persoon naar minder dan 50 kg.

De proef startte in september vorig jaar en werd uitgevoerd onder 10.000 bewoners van Filmwijk en Sieradenbuurt. De bewoners scheiden bioafval en papier aan huis, en glas en textiel op een centrale plek in de wijk. Het overige restafval wordt door de gemeente nagesorteerd. Om dit mogelijk te maken werd een sorteerinstallatie geschikt gemaakt. Het idee voor deze combinatie ontstond na gesprekken met bewoners uit de wijk.

In totaal testte de gemeente Almere in verschillende wijken vier methoden van afvalinzameling. Gemak, eenvoud en korte loopafstanden bleken de sleutel tot succes. De combinatiemethode in Filmwijk en Sierradenbuurt leverde het beste resultaat op en wordt nu verder getest in andere wijken in de stad. In de tweede helft van dit jaar neemt de Almeerse gemeenteraad een besluit over het toekomstige inzamelsysteem voor Almere.

Circulaire stad zonder afval
Almere wil een stad zonder afval worden. Daarbij richt de gemeente zich niet alleen op het huishoudelijk afval, maar ook op de reststromen die ontstaan bij het beheer en onderhoud van de stad. Denk bijvoorbeeld aan groenafval, beton, asfalt of straatmeubilair. Ook op dit gebied vinden in Almere veel initiatieven en experimenten plaats. Zo heeft Almere inmiddels een ondernemer gevonden die van Almeers betonpuin gerecycled en groen beton maakt. Materiaal dat vervolgens weer in de stad wordt toegepast. En de recent geopende grondstoffenstraat zorgt ervoor dat Almere haar biomassa niet meer hoeft te verbranden, maar kan verwerken tot nieuwe grondstof.