Afval scheiden in binnenstad Delft

Avalex, de gemeente Delft en TU Delft starten samen met inwoners een project om te komen tot innovatieve oplossingen om beter afval te scheiden in de binnenstad van Delft. Gescheiden afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dit is beter voor het milieu en de portemonnee. Op dinsdag werd een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van de gemeente, Belangenvereniging Binnenstad Noord, VVV, MKB, Stadslogistiek, DUWO, studenten van de faculteit Industrieel Ontwerpen, Dutch Innovation Group en Avalex. Door samen naar de scheidingsproblematiek te kijken, verwacht Avalex en de gemeente Delft tot een oplossing te komen die aansluit bij de wensen van de betrokkenen.

Bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst werd in kaart gebracht wat bewoners en bovengenoemde partijen nu als oplossingen zien om tot een hoger scheidingspercentage te komen in de binnenstad van Delft. Ook werd door medewerkers van Avalex aangegeven welke voorwaarden er zijn voor het inzamelen van afval. Veel ideeën kwamen naar voren, zoals de inzameling van grondstoffen over de gracht voor een betere doorstroming van het verkeer in de binnenstad. Of kunnen we het beste ’s nachts afval inzamelen? Moet er een milieustraat bij de supermarkt komen? Moet al het afval dat je koopt teruggebracht worden naar de producent? Ook de studenten waren enthousiast: “Fijn dat alle betrokkenen zo meedachten tijdens de bijeenkomst. Het probleem werd vanuit verschillende invalshoeken belicht, wat een compleet beeld gaf voor ons onderzoek. Het is een interessant onderwerp en we hebben hopen dat we kunnen bijdragen aan het verbeteren van de afvalscheidingspercentages”. René Steijger van DUWO zei over de bijeenkomst: “Ondanks de vele uitdagingen voor afvalscheiding in de binnenstad van Delft zijn er ook veel ideeën voor mogelijke oplossingen naar voren gekomen”.

Doel
De gemeente Delft en Avalex zetten zich in voor meer gescheiden afval. De gemeenteraad heeft besloten dat Delft een nieuw afvalbeleid krijgt. Dit houdt in dat grondstoffen dicht bij huis worden opgehaald, omdat er vrijwel geen restafval overblijft als je alles scheidt. Het valt op dat in binnensteden in Nederland het afvalscheidingspercentage lager ligt dan in de minder stedelijke gebieden. Avalex en de gemeente willen onderzoeken of zij een helpende hand kunnen bieden om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Tijdens dit project wordt gekeken naar oplossingen in huis en buitenshuis.