Den Ouden Groep behaalt niveau 5 op de CO2 prestatieladder

Den Ouden Groep is vanaf heden gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder, dit betreft de hoogste trede! Hiermee laten we zien dat we als bedrijf bewust omgaan met de uitstoot van CO2 en dat we daar als organisatie op sturen.

Het CO2-bewust Certificaat niveau 5 is conform het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0 en heeft betrekking op alle bedrijfsonderdelen van Den Ouden Groep. Den Ouden Groep was reeds gecertificeerd op niveau 3.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces. Het gaat daarbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Den Ouden Groep is zeer trots op het behalen van het CO2-bewust Certificaat niveau 5 en bedankt alle betrokkenen die deze prestatie hebben mogelijk gemaakt.

Bij Den Ouden Groep, een servicegericht familiebedrijf uit Schijndel, werken dagelijks ongeveer 180 medewerkers. Den Ouden biedt een breed pakket van diensten en producten o.a. bodemverbeteraars, bodembemesting, biobrandstoffen, bodemveiligheid, binnenstedelijke herinrichting en betonaanleg.