AEB jaarverslag 2015

Het jaarverslag laat de prestaties van AEB zien op financieel-, sociaal, economisch en milieugebied. Ondanks lagere energie- en grondstoffenprijzen heeft AEB het jaar 2015 met een positief financieel resultaat van 11,4 miljoen euro afgesloten. Een stabiel productieproces heeft hier belangrijk aan bijgedragen. Ten opzichte van 2014 is dit een flinke verbetering; in dat jaar bedroeg het financieel resultaat 0,8 miljoen, voornamelijk het gevolg van een grote brand in de installatie in november 2014.

2015 in vogelvlucht

  • Er zijn grote stappen gezet in de voorbereidingen voor de bouw van twee installaties: Een scheidingslijn voor kunststoffen en drankenkartons. De scheidingslijn betekent dat AEB samen met partners een flinke verhoging van het scheidingspercentage gaat realiseren. Het definitieve besluit voor deze investering wordt naar verwachting in juli 2016 door de gemeente Amsterdam genomen; Een mineralen opwerkingsinstallatie (MOI). De MOI werkt de bodemassen (het restant dat na verbranding van het niet-recyclebare afval overblijft) zodanig op, dat ze voldoende schoon zijn om ze helemaal vrij te kunnen toepassen. Nu dienen ze nog als onderlaag voor de wegenbouw, straks wordt het een nieuwe grondstof voor bijvoorbeeld trottoirtegels. Beide installaties zullen naar verwachting in de loop van 2017 operationeel zijn.
  • Internationaal gezien blijft de belangstelling, uit met name Azië, voor de hoogrendement technologie van AEB groot. Dit heeft geleid tot twee concrete opdrachten voor haalbaarheidsstudies voor SEEE (Shenzhen Energy Environment Engineering Co. Ltd) in Shenzen (China).
  • Om het ‘Strategisch Plan AEB 2018’ succesvol te kunnen uitvoeren, is de organisatiestructuur van AEB aangepast. Vanaf medio 2015 wordt gewerkt met vijf Business Units en vier Value Centers.
  • De omzetderving als gevolg van de brand in november 2014 is tot een minimum beperkt gebleven door versnelde ingebruikname van een van de getroffen afvalverbrandingslijnen in de zogenaamde ‘half-automaat’ modus.

2015 in cijfers

  • Afval verwerkt 1.282.496 ton
  • Materiaalhergebruik 108.300 ton
  • Elektriciteit geleverd 913.300 MWH
  • Warmte geleverd 642.244 GJ
  • Duurzame energie geleverd 3.717.113 GJ
  • Vermeden CO2 214.600 ton.

Over AEB Amsterdam
AEB is een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf in de metropoolregio Amsterdam. AEB is sinds 2014 verzelfstandigd, met de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. Bij AEB werken 400 mensen dagelijks aan een schone samenleving. Van de 1,4 miljoen ton afval die AEB jaarlijks verwerkt, wordt 99% omgezet in grondstoffen en energie. De warmte die bij verbranding van het resterend afval vrijkomt, gebruikt AEB om elektriciteit op te wekken voor 320.000 huishoudens en om via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven te verwarmen.

Onze kennis en expertise delen we in samenwerkingsverbanden, nationaal en internationaal. Dit heeft al geleid tot vele innovaties zoals de technologie voor de Hoogrendement Centrale.

Download het verslag hier: http://www.aebamsterdam.nl/media/1621/aeb160623_jaarverslag-2015.pdf

 

[vc_button title=”Meer over AEB” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/depot-gevaarlijk-afval-aeb-amsterdam/”]