AEB Amsterdam publiceert duurzaamheidsverslag 2013

Continuïteit en vernieuwing centraal

Ambitie en strategie AEB in beeld

Tijdens de eerste duurzaamheidsbijeenkomst voor partnergemeenten van AEB Amsterdam (AEB) op 18 juni is het AEB duurzaamheidsverslag 2013 gepresenteerd. Daaruit blijkt dat 2013 een belangrijk jaar was voor de duurzame waarde die AEB Amsterdam levert aan stad, regio en samenleving. In dat jaar gaf de gemeente Amsterdam AEB het vertrouwen om per 1 januari 2014 als verzelfstandigd AEB Amsterdam door te gaan. Dit stimuleert de ontwikkeling tot duurzaamste grondstoffen- en energiebedrijf in de regio. Daarvoor is in 2013 de strategie en technische ontwikkeling voor de komende jaren uitgestippeld.

Het was ook het jaar waarin vernieuwing een grote rol speelde. De cijfers in het duurzaamheidsverslag laten continuïteit in duurzame prestaties zien. Verder is er op tal van terreinen winst geboekt en zijn de prestaties verbeterd door te blijven vernieuwen. Zo zijn nieuwe samenwerkingsvormen aangegaan en is er een Advanced Dry Recovery-installatie gekomen, om nog meer grondstoffen terug te winnen uit afval. In 2013 zijn ook onderzoeken gestart naar innovatieve recyclinginitiatieven.

De initiatieven die AEB onderneemt op het gebied van o.a. nascheiding, biomassa en CO2-toepassing zijn gepresenteerd aan de gemeentelijke opdrachtgevers die een belangrijke rol spelen als klankbord, samenwerkingspartner en mede-initiator. Uit deze ontwikkelingen blijkt de ambitie van AEB om te groeien naar het duurzaamste grondstoffen- en energiebedrijf.

AEB duurzaamheidsverslag 2013:  http://www.aebduurzaamheidsverslag2013.nl/