Spraakmakend Europees congres in Rotterdam

Circular Economy Meets Energy Union
Energiebesparing en duurzame energie staan volop in de belangstelling. Nederland wil minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen of van energie uit het buitenland. Een goede oplossing hebben we zelf in huis, iedere dag weer. Want afval dat niet geschikt is voor hergebruik, is een betrouwbare bron voor duurzame energieproductie. Het wordt in afvalenergiecentrales omgezet in elektriciteit en warmte. Inspirerende sprekers vertellen over de positie van energie uit afval binnen de circulaire economie tijdens het tweejaarlijkse, Europese congres van CEWEP, de Europese brancheorganisatie van afvalenergiecentrales. Het congres wordt dit jaar in Nederland georganiseerd, op 16 juni in Rotterdam, in samenwerking met AVR en de Vereniging Afvalbedrijven.

Thema van het congres is Circular Economy Meets Energy Union. De Europese Unie wil met een gezamenlijke Energie-unie iedere Europeaan verzekeren van betrouwbare, duurzame, concurrerende en betaalbare energie. Er is een duidelijke link tussen Europese initiatieven voor de circulaire economie en de Energie-unie, namelijk de productie van energie uit afval. De Europese Commissie levert dit jaar een document waarin uiteen wordt gezet welke bijdrage afvalenergiecentrales leveren aan grondstoffenefficiëntie, energie-efficiëntie, circulaire economie en klimaatbescherming. Tijdens het congres hoort u uit eerste hand het laatste nieuws van Europese instellingen, beleidsmakers en industrie. Ook is er aandacht voor andere belangrijke ontwikkelingen: het benutten van warmte uit afvalenergiecentrales voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven en voor de productie van secundaire grond- en bouwstoffen door afvalenergiecentrales.

Meer informatie over het congres treft u hier: http://www.cewep.eu/events/16-17-june-2016-8th-cewep-congress-rotterdam/programme/index.html