85% papierrecycling in 2013

In 2013 is in Nederland 85% van de geconsumeerde hoeveelheid papier en karton voor grafische toepassingen en verpakkingen ingezameld en gerecycled. Van de 2.761.000 ton papier en karton die in 2013 nieuw op de markt werd gebracht is 2.350.000 ton ingezameld en opnieuw als grondstof ingezet. Het recyclingresultaat van 85% is een totaalcijfer van het hergebruik voor alle toepassingen van papier en karton, ingezameld bij huishoudens en bedrijven.

Ed Nijpels, voorzitter van PRN, over dit recyclingresultaat: “Nederland hoort al jaren bij de koplopers papierrecycling in Europa. In Europa is in 2013 bijna 72% papier en karton hergebruikt. De Nederlandse doelstelling is 75%. We zijn een echt oudpapier land. Papier en karton, en dan heb ik het over alle toepassingen dus grafisch en verpakkingen, heeft met ruim 71% een enorm marktaandeel in de recycling van verpakkingen van glas, kunststof, metaal en hout.”

PRN constateert dat oudpapier door steeds meer gemeenten expliciet als grondstof wordt gewaardeerd. De inzameling van deze grondstof heeft steeds vaker een centrale plek in gemeente-specifieke inzamelsystemen bij huishoudens, zoals inzameling met minicontainers aan huis en omgekeerd inzamelen. PRN benadrukt hierbij het belang van een schone, niet gemengde oudpapierstroom en dus bronscheiding, in verband met hoogwaardig hergebruik.