Zonnepark met ruim 11.000 panelen op voormalige stortplaats Crayestein

Op de voormalige stortplaats Crayestein in Dordrecht komt een zonnepark. De Energiecoöperatie Dordrecht (ECD), een samenwerking tussen gemeente Dordrecht en HVC, plaatst hier circa 11.250 zonnepanelen. Dit zonnepark wekt jaarlijks ruim 2,5 miljoen kilowattuur elektriciteit op. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van zo’n 800 woningen. Zonnepark Crayestein is één van de grotere initiatieven van Nederland. Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. De ECD is opgericht om Dordrecht te helpen die energieambitie te realiseren. Zonnepark Crayestein levert daar een bijdrage aan. Naast het opwekken van duurzame energie zorgt zonnepark Crayestein ook voor een vermindering van CO2-uitstoot met ruim 1.500 ton per jaar. De participatiemogelijkheden voor inwoners van Dordrecht, zoals een aandeel in het zonnepark of ‘adoptie’ van een zonnepaneel, worden onderzocht.

Kansen
Naast duurzame energieproductie biedt het terrein meer kansen. Het zonnepark kan een plek worden voor voorlichting over duurzame energie en afvalverwerking. Verder kunnen met de aanleg van het zonnepark wellicht ook de natuurwaarden van het gebied versterkt worden. Ook kijkt de ECD naar mogelijkheden om bijvoorbeeld voor onderhoud van het terrein mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Rendabel
Zonnepark Crayestein heeft een rendabel exploitatiemodel voor minimaal twintig jaar. De opbrengst komt ten goede aan nieuwe duurzaamheidsprojecten in Dordrecht.

Voormalige stortplaatsen
Crayestein is een voormalige stortplaats op de Staart, vlakbij het terrein van HVC. Crayestein kent eeuwigdurende nazorg, onder verantwoordelijkheid van de provincie. Uiteraard wordt hiermee in de plannen rekening gehouden. In Dordrecht krijgen meer voormalig stortplaatsen een nieuw leven. Polder Stededijk is inmiddels een wandelgebied en ook de Derde Merwedehaven wordt een recreatiegebied. Ook voor Transberg is er een marktinitiatief om een zonnepark aan te leggen.

Planning
Om zonnepark Crayestein aan te kunnen leggen is een gedeeltelijke bestemmingsplanherziening nodig. Het college informeert de raad hierover en stelt de commissie Fysieke Leefomgeving in de gelegenheid het ontwerp van de bestemmingsplanherziening te bespreken. Daarna wordt het ontwerp ter inzage gelegd. De planning is dat de bouw van zonnepark Crayestein eind 2016 kan starten. Omwonenden en omliggende bedrijven merken straks overigens weinig van het zonnepark: de panelen staan slechts twee meter boven het maaiveld en reflecteren niet.

Meer informatie over de ECD: www.energiedordrecht.nl.