Vervuiling oudpapier verder toegenomen

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) doet jaarlijks onderzoek naar de vervuiling in het oudpapier afkomstig van particuliere huishoudens. Uit het onderzoek over de periode 2017-2018 blijkt dat de vervuiling in het oudpapier wederom is toegenomen. Uit het Vervuilingsonderzoek 2019 is gebleken dat de vervuiling in de periode 2017-2018 2,10% bedroeg. In 2015 bedroeg het vervuilingspercentage nog 1,59%. Dat betekent een stijging van de vervuiling met 0,51%.

Oudpapier en -karton zijn waardevolle grondstoffen. 86% van het in Nederland op de markt gebrachte oudpapier wordt ingezameld en hergebruikt. Voor de papierindustrie is oudpapier al jaren de belangrijkste grondstof. Van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat maar liefst 86% uit oudpapier.

Recycling van oudpapier draagt bij aan een circulaire economie, maar daarvoor moet het wel schoon en droog in de papierbak worden gegooid. Stichting Papier Recycling Nederland vindt de toenemende vervuiling zorgwekkend. Om de papierkringloop te sluiten en waardevolle grondstoffen te behouden is actie vereist. PRN roept bedrijfsleven, overheid en consument op om samen te werken om de communicatie over de recycling van papier en karton richting de samenleving te kunnen verbeteren.

De volgende boodschappen zijn in het bijzonder van belang:

  • plastic hoesjes horen niet bij het oudpapier;
  • ook pizzadozen en andere maaltijdverpakkingen met etensresten horen niet bij het oudpapier, zijn restafval. Met name deze soort vervuiling is opvallend toegenomen in de periode 2017-2018.

PRN biedt De Scheidingswijzer aan, die burgers en bedrijven helpt bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen.

Het Vervuilingsonderzoek 2019 en de factsheet met de uitkomsten van het onderzoek zijn te downloaden op https://prn.nl/

De documenten zijn ook te vinden op https://prn.nl/nieuws/11-10-19-vervuiling-oudpapier-neemt-verder-toe/