Van Werven gaat ook recyclen in Duitsland

Van Werven kunststof recycling

Van Werven heeft een contract getekend met Bracke Umweltservice uit het Duitse Essen. Beide bedrijven gaan samen kunststoffen uit de Duitse markt recyclen, zo’n tienduizend ton per jaar in eerste instantie.

De overeenkomst houdt in dat recyclingbedrijf Bracke het kunststofafval bewerkt met de kennis van Van Werven en dat Van Werven zorgt voor de afzet van de hernieuwde grondstof. Rob Labots, manager Kunststof Recycling Van Werven: “We kiezen bewust voor strategische samenwerkingen in het buitenland. Wij kennen het recyclingproces en zijn verzekerd van goede afzet van het eindproduct, terwijl de partijen waar we mee samenwerken goede kennis hebben van de lokale markt voor kunststofafval. Daarom is dit een unieke oplossing waar zowel beide bedrijven profijt van hebben als het milieu.”

De recycling van kunststof bespaart veel aardolie, een belangrijke primaire grondstof. Daarnaast wordt er per gerecyclede kilogram kunststof 2,5 kilogram CO2 -emissie vermeden. Bijna 100% van het aangevoerde afval kan worden gerecycled. Dankzij de samenwerking wordt opnieuw een enorme milieubesparing gerealiseerd, ziet ook Christian Bracke, de eigenaar van Bracke Umweltservice: “Met de expertise van Van Werven ben ik ervan overtuigd dat ons marktaandeel in de recycling van mix kunststoffen nog enorm kan groeien.”

Kunststof Recycling Van Werven heeft zich sinds 2006 gespecialiseerd in het recyclen van post-consumer mix-kunststoffen afkomstig uit bouw- en sloopafval en milieustraten, van rioleringsbuizen tot tuinstoelen. Daarvoor heeft het bedrijf een proces ontwikkeld waarbij de kunststoffen worden gesorteerd, gereinigd en vermalen. In dit proces wordt voldaan aan de hoge eisen die afnemers stellen aan de gerecyclede kunststoffen, die worden toegepast in bijvoorbeeld nieuwe buizen en profielen, kozijnen, verpakkingen en meubels.

Inmiddels recyclet Kunststof Recycling Van Werven meer dan 50.000 ton kunststoffen per jaar, overeenkomstig een gevulde Amsterdam Arena. Succesbepalend in dit alles is het feit dat Kunststof Recycling Van Werven een aantal lange termijnrelaties is aangegaan met diverse belangrijke partijen, zowel voor het aanleveren van kunststofafval, als voor de output van hoog-waardige gerecyclede grondstoffen. Hierdoor is het bedrijf verzekerd van de aanvoer van stromen en kan er ook kennis gedeeld worden om tot een beter eindproduct te komen. Een mooi voorbeeld hiervan is de strategische samenwerking met Wavin, waarbij inmiddels grote volumes gerecycled PVC kunnen worden toegepast in hoogwaardige producten.

Meer over Van Werven