Van Gansewinkel zet op Dag van de Duurzaamheid extra in op duurzaam gebruik van plastics

Nationale Voorleesactie en start inzamelactie afgedankte apparaten
Op de Dag van de Duurzaamheid maandag 10 oktober aanstaande, neemt de CEO van Van Gansewinkel, Marc Zwaaneveld, deel aan de Nationale Voorleesactie op basisschool Atalanta in Heerhugowaard. Dit initiatief van Duurzame PABO, Missing Chapter Foundation (MCF), Urgenda en DuurzaamDoor, staat dit jaar in het teken van het terugdringen van plastics. Prinses Laurentien van Oranje, oprichter van MCF, leidt deze ochtend een dialoogsessie met kinderen en voorlezers, waar ook diverse wethouders, burgemeesters en andere prominenten aan deelnemen. Naast de voorleesactie starten Coolrec en EcoSmart, dochterorganisaties van de afvalrecycler, op deze dag met een landelijke inzamelactie, waarbij organisaties afgedankte elektrische- en elektronische apparaten op de werkplek kunnen inleveren.

De Dag van de Duurzaamheid start traditioneel met de Nationale Voorleesactie waar ruim 5.000 voorlezers aan deelnemen en in gesprek gaan met honderdduizenden kinderen. Door het hele land lezen ondernemers, bestuurders en politici op basisscholen voor. Het thema van dit jaar is ‘Plastic’, waarvoor Pabo-studenten de verhalenbundel ‘De wereld van Plastic’ schreven. Met dit thema wordt extra aandacht gevraagd voor de nadelen van de zichtbare groei van plastics en hoe er minder plastic geproduceerd hoeft te worden. Binnen Van Gansewinkel is iedere dag een Dag van Duurzaamheid al richt de afvalrecycler zich maandag extra op het circulair maken van plastics. Hiervoor neemt de CEO van de organisatie onder andere deel aan de dialoogsessie met kinderen. De dienstverlening is er continu op gericht om zoveel mogelijk afval te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

E-Waste Box
Om extra bewustwording rond grondstoffenschaarste, afvalscheiding en de circulaire economie te vergroten, starten Coolrec en EcoSmart op de Dag van de Duurzaamheid met een inzamelactie van elektrische en elektronische apparaten. Hiervoor stellen beide dochterondernemingen van Van Gansewinkel speciale E-Waste Boxen ter beschikking, waarin afgedankte apparaten kunnen worden verzameld. Coolrec draagt zorg voor het herwinnen en recyclen van waardevolle grondstoffen uit die restmaterialen, zoals kunststoffen en metaal. “Op deze manier kunnen we ruim 95% van alle elektronische apparaten recyclen”, aldus Marc Zwaaneveld, CEO van Van Gansewinkel. “Uit bijvoorbeeld computer- en huishoudelijke apparatuur winnen we ijzer, aluminium, koper en kunststoffen terug, evenals edelmetalen, zoals goud en zilver. Die materialen krijgen vervolgens een tweede leven in de producten van morgen”.

Van afval naar grondstof
Van Gansewinkel voorkomt afval aan de bron en biedt innovatieve oplossingen om restmaterialen efficiënt in te zamelen en vervolgens te verwerken tot nieuwe grondstoffen of energie. In 2015 gaf het bedrijf 93% van het verwerkte afval een nuttige toepassing, waarvan ruim 65% een tweede leven als grondstof. Het verhogen van het percentage tweede leven van afval is voor Van Gansewinkel dé belangrijkste doelstelling op het gebied van duurzaamheid en heeft een directe link met de visie ‘Afval Bestaat Niet’. Voor 2020 is het de ambitie om 96% van het afval een nuttige toepassing te geven en 75% tot nieuwe grondstof te recyclen.