Van Gansewinkel Groep verkoopt AVR

Van Gansewinkel Groep verkoopt AVR – Energy from Waste aan een door Cheung Kong Infrastructure (CKI) geleid consortium. CKI is onderdeel van de Cheung Kong Groep en is genoteerd aan de beurs van Hong Kong. De verwachting is dat de transactie in het derde kwartaal van 2013 kan worden afgerond. Credit Suisse trad in deze transactie op als financieel adviseur van Van Gansewinkel Groep.

Sinds het samengaan met Van Gansewinkel Groep in 2007 werden verschillende onderdelen van het toenmalige AVR geïntegreerd in de inzamel- en recyclingbedrijven van Van Gansewinkel.

De traditionele afvalverbrandingsactiviteiten werden de afgelopen jaren ontwikkeld tot een industrieel Energy from Waste platform, met innovatieve groeiprojecten waarin een optimale mix van warmte, stoom en energie wordt geproduceerd uit het aangeboden afval. Met een totale vergunde verwerkingscapaciteit van ruim 1,8 miljoen ton is AVR marktleider in Nederland met 2 verwerkingslocaties in Rozenburg en Duiven. Naast de productie van elektriciteit leveren de afvalenergiecentrales in toenemende mate stoom aan de omliggende industrie en wordt warmte geleverd aan stadsverwarming. In 2012 vertegenwoordigden de activiteiten een jaaromzet van € 256 miljoen en een EBITDAE van € 108 miljoen. Bij AVR werken 434 medewerkers.

Cees van Gent, CEO van Van Gansewinkel Groep: “Dit vertegenwoordigt een goede uitkomst voor zowel AVR als Van Gansewinkel. AVR kan verder bouwen op de grondige transformatie van de onderneming tijdens de laatste jaren. Voor Van Gansewinkel Groep is het een nieuwe belangrijke stap voorwaarts. We versterken in belangrijke mate de financiële positie van de onderneming. We focussen nu volledig op inzameling en recycling. Mede dankzij de reorganisatie die we eind 2012 hebben ingezet, hebben we een zeer solide basis om onze positie als marktleider in afvalinzameling en recycling in de Benelux verder te verstevigen.”

De verkoop is onderworpen aan een aantal voorwaarden, waaronder goedkeuring door de (Europese) Mededingingsautoriteit. Met de betrokken ondernemingsraden is het adviestraject ten aanzien van de transactie gestart.