SITA en Molecaten bundelen krachten voor duurzame samenwerking

Pilot inzameling plastic afval met semi-ondergrondse containers
SITA – specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement – is de komende vijf jaar verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval van alle Molecaten vakantieparken in Nederland. Gisterenmiddag ondertekenden Tim Slager – operationeel directeur Molecaten – en Wieger Droogh – Algemeen Directeur SITA Nederland – de overeenkomst. SITA ondersteunt Molecaten in haar duurzame ambities en zorgt voor een duurzame, veilige en flexibele inzameling van alle afvalstromen. SITA en Molecaten starten de samenwerking met een pilot waarbij semi-ondergrondse containers worden ingezet voor de inzameling van kunststof verpakkingsafval.

“We hebben besloten het afvalmanagement uit te besteden aan SITA omdat zij invulling kunnen geven aan onze ambities op het gebied van duurzaam, veilig en flexibel afvalmanagement. Bovendien is het belangrijk voor een vakantiepark dat een afvaloplossing er representatief uitziet”, vertelt Tim Slager. “SITA was al naar volle tevredenheid verantwoordelijk voor de afvalinzameling en -verwerking van een groot aantal van onze parken en kon invulling geven aan al onze wensen. Daarom rollen we de samenwerking uit naar alle Molecaten vakantieparken. SITA is voor ons de partner die met ons meedenkt en nieuwe inzamelmogelijkheden voorstelt om onze gasten het afval nog beter te laten scheiden en de vakantieparken representatief te houden. Daarbij laten we zien dat duurzaam, betaalbaar en veilig werken elkaar versterken”.

Winst voor het milieu
“We zijn trots dat we een tastbare bijdrage kunnen leveren aan een duurzame afvaloplossing in alle vakantieparken van Molecaten” vertelt Wieger Droogh. “Hierbij is een hoofdrol weggelegd voor de semi-ondergrondse containers. Deze containers zijn niet alleen mooi om te zien en daarom geschikt voor de openbare ruimte, maar door de enorme opslagcapaciteit hoeven de containers ook minder vaak geledigd te worden. En dat vermindert transportbewegingen, verhoogt de veiligheid op de vakantieparken, bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van CO2. Tijdens piekmomenten, zoals de vakantieperiodes, kan de inzamelfrequentie eenvoudig verhoogd worden, zodat flexibel ingespeeld kan worden op de afvalsituatie”.

Pilot inzameling plastic afval
Daarnaast gaat er een pilot van start in twee parken van Molecaten waarbij kunststof verpakkingsafval wordt ingezameld met de semi-ondergrondse container. “SITA heeft zich altijd sterk gemaakt voor gescheiden afvalinzameling. Het apart inzamelen van plastic is dan ook een zeer goede ontwikkeling die al bij veel huishoudens plaatsvindt. Als afvalbedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, stimuleren wij om het scheiden van afval door te zetten tijdens de vakantie, dit is tenslotte een kleine moeite. Het plaatsen van de semi-ondergrondse container voor kunststof verpakkingsafval is een mooie service naar de gasten toe” vertelt Wieger Droogh. “Het is een goed teken dat Molecaten een speciale semi-ondergrondse container voor kunststof verpakkingsafval in gebruik gaat nemen. Door gescheiden inzameling is afval zeer geschikt voor recycling en de productie van nieuwe producten. Hierdoor blijven grondstoffen maximaal behouden en wordt de CO2-uitstoot tot een minimum beperkt. Hergebruik heeft de toekomst: Molecaten geeft daar op deze manier blijk van.”

Afval 100 procent CO2-neutraal met Green Label
SITA doet er alles aan om de CO2 uitstoot tijdens het inzamelen en verwerken van het afval tot het minimum te beperken door preventie en hergebruik van het afval. “Helaas is de techniek nog niet zo ver dat er geen CO2 vrijkomt bij het transport. Daarom neutraliseren we de totale CO2 -emissie als gevolg van het transport voor Molecaten voor 100 procent”, vertelt Wieger Droogh. “Dit doen we in samenwerking met de Climate Neutral Group door te investeren in duurzame energieprojecten als windmolenparken, waterkrachtcentrales en zonnepanelen.”

Meer over Sita