Afvalcontainerspecialisten BWaste, BroNij en Ferro-Fix bundelen krachten

BWaste, BroNij en Ferro-Fix creëren nieuwe speler voor productie, onderhoud en technologie van slimme afvalsystemen

Drie bedrijven met ieder een vooraanstaande positie in afvalsystemen hebben aangekondigd dat zij hun krachten bundelen op het gebied van onderhoud, productie, vulgraad, toegangscontrolesystemen en routeoptimalisatie voor ondergrondse en bovengrondse inzamelsystemen. Avedon Capital Partners ondersteunt als investeerder de groeiambities en de professionalisering van de combinatie. In de nieuwe onderneming zullen de bedrijven Ferro-Fix, BroNij en BWaste zelfstandig blijven functioneren. Voor de werknemers, klanten en merknamen verandert er niets. De huidige aandeelhouders van zowel BWaste als BroNij zullen aanblijven als manager en aandeelhouder in de nieuwe combinatie.

Er is sprake van een bundeling waarbij elk bedrijf belangrijke elementen toevoegt en het geheel versterkt. BWaste heeft inmiddels zo’n 18.000 containers voorzien van software en elektronicatechnologie. Met behulp van vulgraadmeters en een dynamische routeplanning wordt hierdoor het aantal ophaalmomenten met 30 – 50 % verlaagd, CO2 uitstoot beperkt en de levensduur van containers verlengd. BroNij heeft een uniek concept ontwikkeld voor het onderhoud en de keuring van afvalcontainers. Door de effectieve manier waarop BroNij dit doet wordt overlast voor de burger geminimaliseerd en de onderhoudskosten voor de klant gereduceerd. Ferro-Fix is een bijzondere onderneming doordat het hoogwaardige metaalproducten levert met medewerkers die anders een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook heeft Ferro-Fix een speciaal onderwijsprogramma geïntroduceerd.

Leonard de Nijs van BroNij: “De keuze om te fuseren met BWaste was voor ons een veelbelovende kans om ons bedrijf naar een hoger niveau te tillen gesteund door investeerder Avedon. De samenwerking is vooral voor de klanten van beide bedrijven goed nieuws. BroNij en Bwaste complementeren elkaar, hier zullen onze klanten snel de voordelen van merken. Ook voor onze mensen uit de WSW is dit goed nieuws. Werk dat nu uitbesteed wordt aan het buitenland kunnen we mogelijk naar Rotterdam halen.”

Menno Beukema van BWaste: “Wie beter wil worden moet zich ontwikkelen. Voor BWaste en haar klanten is de samenwerking een bijzondere kans om de organisatie te verstevigen, te professionaliseren en om te groeien. Deze samenwerking van gelijken levert tussen de bedrijven een bijzondere synergie op waarbij we van elkaars sterktes optimaal kunnen profiteren. We worden nu smarten sociaal met staal.”

In 2012 is het metaalbedrijf, een WSW-onderdeel van gemeente Rotterdam, overgenomen door Ferro-fix. Vanuit de gemeente werken sindsdien 125 medewerkers succesvol voor het bedrijf op detacheringsbasis. De nieuwe constructie verandert daar niets aan. De gemeente Rotterdam ziet de samenwerking positief tegemoet.

Wethouder Struijvenberg, Economie en Werkgelegenheid: “We hebben kunnen zien dat sociaal ondernemen in de kern zit van Ferro-Fix en BroNij. Ik heb vertrouwen dat de nieuwe samenwerking met BWaste hieraan bijdraagt. Goede zorg voor de medewerkers, samen met economische kansen voor Rotterdammers zijn belangrijk.”

Partner Gerritjan Eggenkamp van Avedon: “We zien veel kansen voor de combinatie van BroNij, Ferro-Fix en BWaste. BWaste is technologisch een zeer goed ontwikkeld bedrijf. BroNij en Ferro-Fix ontlenen hun kracht aan het social return concept dat samen met de gemeente Rotterdam is opgezet en hun unieke onderhouds- en keuringsconcept. We willen de gezamenlijk onderneming ondersteunen in groei door verder te professionaliseren en te investeren in software en elektronica, keuring en onderhoud en het social return concept. Op termijn kijken we ook naar de mogelijkheden in het buitenland waar het concept van ondergrondse containers vaak nauwelijks bekend is.”

Over BWaste
BWaste levert, plaatst en onderhoudt een brede range aan onder- en bovengrondse afvalcontainers. Daarnaast heeft het bedrijf de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het ontwikkelen van software en elektronica zoals containertoegangssystemen, vulgraadmeters en dynamische inzamel-routeplanning. Met deze technologie kunnen gemeenten aanzienlijk besparen op de kosten van afvalinzameling en draagt de onderneming bij aan een schonere leefomgeving. BWaste heeft inmiddels meer dan 18.000 ondergrondse afvalcontainers voorzien van deze technologie en geldt daarmee als een toonaangevende speler in binnen- en buitenland.

Over BroNij
BroNij is gespecialiseerd in het onderhouden, inspecteren en keuren van onderlossende afvalsystemen. Sinds de onderlossende afvalcontainer ongeveer 20 jaar geleden voor het eerst op de markt kwam, zijn deze niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Hoewel de voordelen van dit type afvalcontainer bekend zijn, kunnen containers bij achterstallig onderhoud ook een risico vormen. BroNij was het eerste bedrijf dat een onderhouds- en keuringsystematiek ontwikkelde die nu nog steeds wordt toegepast. Essentiële onderdelen van de container worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden waardoor veilig gebruik voor de burger en inzamelaar is gewaarborgd.

Over Ferro-Fix
Ferro-Fix maakt hoogwaardige producten van staal zoals afvalcontainers, afvalbakken en stedelijk meubilair. Ferro-Fix is onderscheidend door dit grotendeels met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren, zonder daarbij in te boeten op kwaliteit, service en prijs. Op een maatschappelijke manier levert het bedrijf hoogwaardige kwaliteit met social return. Bovendien heeft Ferro-Fix geïnvesteerd in een speciaal onderwijsprogramma; TOP Academie Techniek. Jaarlijks leren twintig tot dertig leerlingen vanuit het praktijkonderwijs, het voorgezet speciaal onderwijs en MBO1, van ervaren medewerkers van Ferro-Fix het metaalbewerkingsvak. Hierin staan de capaciteiten van de leerling centraal.

Over Avedon
Avedon Capital Partners is een investeerder gepassioneerd over het steunen van uitzonderlijke ondernemers en managementteams van groeibedrijven om hun ambities in samenwerking te realiseren. Het is gevestigd in Amsterdam (NL) en Düsseldorf (GER). Met een beheerd vermogen van meer dan € 400 miljoen richt Avedon zich op niches binnen de vier sectoren: software en technologie, zakelijke dienstverlening, industrie & engineering en consumentenproducten & welzijn. Sinds de oprichting heeft het team geïnvesteerd in 20 groeikapitaaltransacties en heeft het een sterk track record gerealiseerd.