Samenwerking tussen ARN en Heros Sluiskil versterkt

Bedrijfslocatie Ecopark Terneuzen van Heros Sluiskil

De hechte samenwerking tussen de recyclingbedrijven ARN Weurt en Heros Sluiskil BV is recentelijk weer versterkt. Beide bedrijven hebben hun samenwerking namelijk met 6 jaar verlengd. Jaarlijks laat ARN 87.500 ton bij haar vrijkomende AEC- bodemas opwerken door Heros.

ARN levert ongeveer 150.000 MWh elektriciteit aan het openbare net en 800Tj warmte.. De warmte wordt geleverd aan de naast ARN gelegen waterzuiveringsinstallatie en sinds 2015 ook aan 6.400 woningen in twee nieuwbouwwijken van Nijmegen.
Om dit te kunnen realiseren verbrand ARN op jaarbasis zo’n 300.000 ton afval voornamelijk bestaande uit niet recyclebare residuen afkomstig van recyclingbedrijven . De asresten die na het verbrandingsproces overblijven (87.500 ton AEC-bodemas) worden ook de komende 5 jaar weer door Heros Sluiskil opgewerkt tot duurzame, secundaire grond- en bouwstoffen, onder andere voor de betonindustrie en GWW.

De achtergebleven metalen worden uit de asresten verwijderd, schoongemaakt, gesorteerd en vinden hun weg terug in de metaalindustrie. Zo wordt alle resten uit de verbranding van afval op een verantwoorde manier circulair toegepast.

ARN en Heros maken deel uit van het grootste Europese recyclingbedrijf Remondis uit Duitsland. Remondis is aandeelhouder van ARN en Heros Sluiskil is onderdeel van REMEX Mineralstoff GmbH, die 100% eigendom is van de Remondis groep.